Kieswijzer vvto

Veel basisscholen zijn bezig met het zoeken naar de juiste methode voor Engels. Sommige scholen kiezen een methode omdat het een handige leidraad is, anderen kiezen een methode omdat ze daar goede berichten over gehoord hebben. Ik ken zelfs een school die het kiezen van de methode overliet aan de leerlingen van groep 8: Zij hebben met 3 verschillende proefmethodes ´geoefend´ en mochten er gezamenlijk één kiezen voor alle leerjaren die na hen komen. Zelf hebben de bovenbouw leerlingen daardoor helaas maar wat ´hap snap-Engels´ gekregen en ik vraag me af of dit nu echt de juiste manier is…. Er zijn ook scholen die kiezen voor een methode omdat het lijkt op iets dat ze al eerder hebben gehad of omdat de inhoud van de methode hen wel aanspreekt.

BESTEL: DOELEN VOOR ENGELS VANAF GROEP 1 

Eerst je doel, dan je methode

Heel veel basisscholen kiezen eerst een methode en gaan vervolgens bedenken wat ze nu eigenlijk precies met Engels willen. Dan blijkt achteraf vaak dat de methode tòch niet helemaal aansluit bij hun visie of bij de doelen die ze gesteld hebben per leerjaar. Ze missen leuke spelletjes, ze missen CLIL (Content and Language Integrated Learning), er ligt teveel nadruk op grammatica, er ontbreekt een duidelijke doorlopende leerlijn, er wordt teveel nadruk gelegd op het schrijven of er wordt onvoldoende gedifferentieerd. Sterker nog: Ik ben tot op heden nog geen leerkracht tegengekomen die 100% tevreden is over hun methode Engels.

Daarom is het zò belangrijk om eerst te bedenken wat jullie als team met Engels zouden willen bereiken. Wat is jullie doel per leerjaar en wat is jullie doel aan het eind van groep 8? Wat wil je dat de leerlingen kunnen en weten en hòe wil je dat de leerlingen dat gaan bereiken? Over welke vaardigheden moeten de leerkrachten en leerlingen beschikken? Wat past het beste bij jullie visie? Wat sluit goed aan bij de manier waarop er nu les gegeven wordt? Pas als je dàt helder hebt, kun je eens wat zichtzendingen gaan aanvragen van verschillende methodes en goed kijken wat aansluit bij jullie visie.

LEES OOK: DE METHODE BEPAALT NIET JE DOEL

Kieswijzer

Als blijkt dat er één of twee methodes uitspringen, ga je aan de slag met de Kieswijzer vvto. Aan de hand van deze lijst, geschreven door mijn collega auteur Marianne Bodde- Alderlieste, kun je kijken of de methode genoeg punten scoort om aan jullie wensen te voldoen. Is dat het geval? Dan heb je zeer waarschijnlijk de juiste methode te pakken! Laat die methode dus maar even wachten. Liever wat later een goede methode, dan te vroeg een verkeerde.

Hebben jullie al een methode en zit je daar de komende jaren aan vast? Geen probleem! Ook dàn kan de kieswijzer jullie goed helpen. Je komt er achter wat de sterkte en zwakke punten van jullie methode zijn. De zwakke punten kun je vervolgens aanvullen met eigen inbreng van het team.

DOWNLOAD KIESWIJZER VVTO

Reacties zijn gesloten.

error: