vvto

/Tag: vvto

10 tips voor Engels bij kleuters

2018-01-28T13:58:09+00:00

1. Input is het allerbelangrijkste bij het leren van een taal. Hoe meer input een kind krijgt, hoe meer hij / zij leert. Praat dus altijd, of in ieder geval zoveel mogelijk, Engels [...]

Engels is een doe vak

2018-02-17T16:46:35+00:00

Een leerkracht uit groep 8 zei ooit tegen mij: ´Hoewel we geen methode hebben, doe ik op zich best wat Engels met mijn klas. Zo vertalen de leerlingen bijvoorbeeld elke week een li [...]

Wat is ´Output´en wanneer zijn leerlingen er aan toe?

2018-02-18T09:22:10+00:00

Ik kom nog best vaak groepsleerkrachten tegen die in hun Engelse lessen de nadruk leggen op spelling en grammatica. Al in groep 5 en 6 worden er woordjes mee naar huis gegeven, die [...]

Onderzoek naar de effecten van vvto

2018-02-18T09:41:46+00:00

In dit artikel lees je enkele feiten uit een onderzoek dat is gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen. Het was een Masterthesis Onderwijskunde over de effecten van vroeg vreemde [...]

Leerlingen helpen bij het leren van een taal: Scaffolding

2018-02-18T16:37:28+00:00

Een vorm van ondersteuning die je als leerkracht aan je leerlingen kunt bieden als ze bezig zijn met de Engelse taal, is ´scaffolding´. Onder scaffolding wordt verstaan: “het reper [...]

Kieswijzer vvto

2018-02-18T09:54:30+00:00

Veel basisscholen zijn bezig met het zoeken naar de juiste methode voor Engels. Sommige scholen kiezen een methode omdat het een handige leidraad is, anderen kiezen een methode omd [...]

Kerndoelen Engels Primair Onderwijs

2018-02-18T12:08:30+00:00

Het vak Engels is, net als de vakken Nederlands en wiskunde, een kernvak. Dit betekent dat er op het eindexamen voor slechts één van deze vakken het cijfer 5 mag worden gehaald. Va [...]

Ja maar… (deel 2)

2018-03-02T15:06:15+00:00

In de blog ´Ja maar... (deel 1)´ schreef ik over twee belangrijke ´ja maars´ die leerkrachten regelmatig gebruiken als het gaat om Engels in het basisonderwijs: ´Ja maar ik ben nie [...]

Wat is input en hoe geef je het?

2018-02-18T09:23:23+00:00

Bij het leren van een vreemde taal is het belangrijk dat leerlingen worden blootgesteld aan ´input´: Dat betekent dat ze de taal zoveel mogelijk moeten horen (van hun ouders of lee [...]

error: