Dyslexie

Voor een groot aantal dyslectische leerlingen is Engels een vreselijk vak: de taal is onlogisch, de spelling is moeilijk en de uitspraak van bepaalde letters is elke keer verschillend. Hierover heb ik o.a. de blog ´Engelse lettercombinaties´ geschreven.

Het is voor dyslectische leerlingen heel fijn dat steeds meer basisscholen Engels aan hun vakkenpakket hebben toegevoegd: zo worden ze in de brugklas niet volledig in het diepe gegooid, omdat ze al gewend zijn aan de klanken. Ze herkennen bepaalde woorden en standaard zinnen, omdat de juf of meester deze elke week herhaalt. Misschien hebben ze zelf ook al behoorlijk wat Engels gesproken, omdat het in de klas veilig genoeg voelde om dit te doen.

Het is op de basisschool dan ook niet belangrijk om deze leerlingen zoveel mogelijk woordjes te laten spellen en werkbladen te laten maken. Dat zal hun zelfvertrouwen niet ten goede komen. Veel beter is het om dyslectische leerlingen een veilige omgeving te bieden, waarin ze fouten mogen maken en waarin vooral heel veel Engels wordt gesproken en geluisterd. Maak als leerkracht veel gebruik van plaatjes en gebaren. Laat het je doel zijn om dyslectische leerlingen een positief gevoel te geven over het leren van een vreemde taal.

Hoe meer Engelse input leerlingen hebben gekregen op de basisschool, hoe makkelijker het voor ze wordt in de brugklas.

Toen ik nog naschoolse cursussen gaf, zei een moeder van één van mijn dyslectische leerlingen tegen mij: ´Onze dochter heeft écht heel veel gehad aan dat jaartje extra Engels na school. Ze voelt zich nu in de brugklas niet zo onzeker en weet automatisch hoe ze sommige woorden moet uitspreken. We zien het verschil met Frans: dat blijkt nu heel lastig en ze snapt niets van de uitspraak!´.

Kun je het als leerkracht toch niet laten om je leerlingen te laten spellen? Zorg dan dat ze de betekenis van de onderstaande vijftig woordjes kennen en ook weten hoe ze deze woordjes moeten spellen. Dit zijn hoogfrequente woorden van de Engelse taal en zullen dus zeer regelmatig voorkomen:

1. the                   17. their              33. which                           
2. a                      18. there             34. that                                  
3. an                   19. to                    35. this
4. and                 20. of                   36. but
5. or                    21. in                    37. by
6. I                       22. for                 38. not
7. you                  23. with              39. as
8. he                    24. on                  40. so
9. she                  25. from              41. all   
10. it                    26. at                   42. one
11. we                  27. up                  43. have /has
12. they              28. out                 44. am / is / are
13. me                 29. if                    45. do / does
14. my                 30. about            46. say
15. his                  31. who               47. will 
16. her                 32. what              48. would           49. get              50. go / goes  

DOWNLOAD: THEMA´S EN WOORDEN IN GROEP 1 T/M 4

error: