De niveaus van het ERK (Europees Referentiekader)

Toen ik als vakleerkracht in het basisonderwijs werkte, gebruikte ik geen methode. Simpelweg omdat er geen enkele methode past bij de manier waarop ik lesgeef of bij de manier waarop de meeste (hoogbegaafde) leerlingen leren. Ik raad leerkrachten daarom ook altijd aan om hun methode als leidraad te gebruiken en er zelf communicatieve en gedifferentieerde werkvormen bij te verzinnen. Of zonder methode te werken, maar wel heldere doelen te stellen met behulp van het Europees referentiekader. Zo motiveer je niet alleen je leerlingen, maar ook jezelf. Bovendien kun je op deze manier een doorlopende leerlijn opbouwen.

BEKIJK: FILMPJE MET UITLEG ERK

Europees Referentiekader

Omdat het belangrijk is dat je een doel hebt bij het (aan)leren van een vreemde taal, is het handig als meer weet over de verschillende niveaus van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). In het Nederlands ook wel het Europees referentiekader (ERK) genoemd. Dit is een richtlijn om de vorderingen van leerlingen te beschrijven met betrekking tot het leren van een vreemde taal.

Afbeeldingsresultaat voor CEFR anglia

Binnen dit kader zijn er zeven verschillende niveaus te onderscheiden:
A Basisgebruiker (Pre-A1, A1 Doorbraak & A2 Tussenstap)
B Onafhankelijke gebruiker (B1 Drempel & B2 Uitzicht)
C Vaardige gebruiker (C1 Effectieve operationele vaardigheid & C2 Beheersing)

Elk niveau omschrijft uitgebreid wat een leerling zou moeten kunnen (‘taalcompetenties’) op het gebied van lezen, luisteren, schrijven, gesprekken voeren en spreken. Zo is er bijvoorbeeld ‘Mondelinge interactie in het algemeen’ en hierbij zijn weer omschrijvingen per niveau:
-Pre-A1: “Kan vragen stellen en beantwoorden over zichzelf en dagelijkse routines, met behulp van korte standaarduitdrukkingen en gebruikmakend van gebaren om de informatie-uitwisseling te versterken.
-A2: “Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe informatie-uitwisseling vereisen over vertrouwde en alledaagse zaken die te maken hebben met werk en vrije tijd. Kan zeer korte sociale gesprekken voeren maar is zelden in staat genoeg te begrijpen om uit zichzelf de conversatie gaande te houden.

Sinds 2020 zijn er nog extra gebieden bij gekomen:

Mediation

Mediation is alles wat je doet om de communicatie toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld iets uitleggen of vertalen, of de samenwerking bevorderen. Je bent minder bezig met je eigen behoeften en ideeën en meer met die van de persoon met wie je communiceert. Er zijn drie vormen: mediation van een tekst, mediation van concepten en mediation van communicatie. Meer informatie vind je in fit filmpje: Mediation.

Meertalige en Pluriculturele competentie

Onze talige en culturele kennis slaan we niet in aparte vakjes in onze hersens op. Er vindt steeds een wisselwerking plaats die bijdraagt aan de ontwikkeling van onze communicatieve competentie. Het meertalige repertoire van een persoon bestaat uit de talen, taalvariëteiten of de woorden en uitdrukkingen uit andere talen die deze persoon passief en/of actief beheerst. Dit repertoire bouw je steeds verder uit door allerlei ervaringen en contacten in je leven. Tegelijkertijd breid je ook je pluriculturele repertoire uit: Talen en culturen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ERK beschrijft hoe je omgaat met culturele diversiteit in je taalgebruik.

BESTEL: DOELEN VOOR ENGELS VANAF GROEP 1

Verdeling van de niveaus

Leerlingen die vanaf groep 1 minimaal een uur Engels hebben gehad (waarbij de doeltaal de voertaal is) stromen gemiddeld uit op eind niveau A1,  A2 of zelfs B1. Dit hangt natuurlijk af van meerdere factoren en daarom is spreek ik ook van een gemiddelde. Anglia Network Europe heeft het A1 level onderverdeeld in kleinere stapjes, om het zo wat toegankelijker te maken voor het basisonderwijs. Zo zijn er First Step, Junior, Primary en Preliminary. Elk niveau heeft zijn eigen vocabulaire en grammatica. Je kunt deze niveaus eens bekijken in het handbook for teachers.

Cambridge heeft het A1 niveau onderverdeeld in 2 stapjes (starters & movers). Het handboek hiervan is hier te vinden. Ik vond dit zelf erg handige schema’s om mijn lessen omheen te bouwen, maar ik miste een helder overzicht. Daarom heb ik uiteindelijk een eigen woordenlijst gemaakt, met behulp van Anglia, Cambridge en diverse methodes. De woorden heb ik onderverdeeld per thema en ik heb er ‘chunks’ aan toegevoegd: korte zinnen die je kunt gebruiken om het Engels communicatiever te maken. Je kunt de lijst bestellen door op de link te klikken:

BESTEL: THEMA’S & WOORDEN VOOR GROEP 1 T/M 8

Een nadeel van Anglia is wel dat een groot deel van de toetsen op grammatica is gericht, iets wat niet echt past bij de manier van lesgeven in het basisonderwijs. De kans is groot dat je les gaat geven om de toets te halen en dat is natuurlijk de verkeerde insteek. Je kunt de toetsen wel formatief gebruiken: Waar staan mijn leerlingen nu en hoe kan ik ze verder helpen?

Testje

Afbeeldingsresultaat voor CEFR cambridge

In een webinar van Cambridge University Press ELT over het aanleren van vocabulaire, geeft Chris Redston een kleine test, die ik graag met jullie wil delen. Probeer de onderstaande zes uitdrukking met ´get´ eens te plaatsen bij één van de zes niveaus. Oftewel: bij welk niveau leer je welke uitdrukking?

A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2

Get up
Get off on the wrong foot
Get on / off (a bus)
Get to know someone
Get something straight
Get out of (doing) something

En? Hoe ging het? De antwoorden kun je hieronder vinden of bekijk het webinar en start op 5 minuten voor de uitslag van dit testje.

Ben je benieuwd op welk niveau je zelf (ongeveer!) zit binnen het Europees Referentiekader? Doe dan de online Placement Test van Anglia of de test yourself van Cambridge. Ook de British Council heeft een English Level test. Wil je meer weten over de niveaus en de toetsen van Anglia of over toetsen in het algemeen? Stuur dan een mail naar info@spelenmetengels.nl. In de VVTO-training besteden we hier, indien gewenst, uitgebreid aandacht aan.

Antwoorden: 

Get up: A1
Get off on the wrong foot: C2
Get on / off (a bus): A2
Get to know someone: B1
Get something straight: C1
Get out of (doing) something: B2

Reacties zijn gesloten.

error: