VVTO training

De meerdaagse vvto-training is bedoeld voor basisscholen die nog niet met Engels zijn begonnen, maar het wel willen gaan invoeren en voor basisscholen die zijn begonnen met het geven van Engels vanaf groep 1.

De training bestaat uit vier dagdelen van drie uur, bij voorkeur verspreid over een half of driekwart van een schooljaar. We gaan in op de didactiek van het leren van een vreemde taal, waarbij de theorie voortdurend wordt ondersteund door actieve en coöperatieve werkvormen. We gaan aan de slag met het bedenken van een Engelse lessenserie voor de diverse groepen, met of zonder hulp van een al gebruikte methode. De werkvormen die je in de training ervaart en de kennis die je opdoet, kun je uiteraard direct toepassen in je eigen klas.

Tussen de bijeenkomsten ga je zelf aan de slag in de praktijk. Spelen met Engels begeleidt jullie gedurende het hele schooljaar (via de mail of telefonisch), bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een les of bij het bedenken van een werkvorm.

Tijdens de studiedagen ontvangen jullie readers waarin alle theorie en de diverse werkvormen uitgebreid staan beschreven. Leerkrachten ervaren deze nascholingscursus als laagdrempelig, enthousiasmerend, leerzaam, praktisch en gezellig.

Voor deze training kun je subsidie aanvragen bij Nuffic. Na het volgen van de training zou je kunnen kiezen voor het keurmerk TalenT. Heeft jouw school al veel ervaring met het geven van Engels vanaf groep 1? Bekijk dan ook eens de CLIL-training.

Kindcentrum de Kiezel

“Wij hadden hulp nodig bij de invoering van Engels vanaf groep 1 en kwamen terecht bij Lauren. Vanwege haar persoonlijke benadering en de afgestemde begeleiding kozen we ervoor om bij Spelen met Engels de didactische vvto-training te volgen. De training voldeed helemaal aan onze verwachtingen: Er was veel afwisseling tussen theorie en praktijk en we hebben geleerd hoe je een goede Engelse lessenreeks kunt ontwerpen.  Collega’s omschrijven deze vierdaagse cursus als afwisselend, laagdrempeligm, verfrissend, interactief en doeltreffend. Het enthousiasme van Lauren werd als zeer positief ervaren, net als de vele werkvormen. Er heerste een open, veilige sfeer. We hebben al twee nieuwe studiedagen voor volgend jaar geboekt!”
Sabine Mikkers, Kindcentrum de Kiezel

Het Driespan, Enkhuizen.

“De website van Spelen met Engels stond boordevol ideeën en dit wilden wij graag in de praktijk ervaren. De studiedagen werden steeds aangepast aan de wensen van ons team en na elke studiedag ging iedereen meteen aan de slag met alle nieuwe werkvormen. Het team is echt aangezet tot actie: Engels is nòg meer gaan leven in de school. Lauren dacht goed met ons mee: er was tussen de studiedagen door een vlotte communicatie en tijdens de studiedagen werden we gemotiveerd door haar enthousiasme. Het verliep zò goed dat wij volgend schooljaar drie nieuwe studiemiddagen hebben gepland!”
Michelle van KoperenHet Driespan, Enkhuizen.

Stichting Proo, Harderwijk

Lauren is goed voorbereid, heeft veel ideeën die ze graag deelt en is betrokken bij de groep. Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. Mijn Engelse lessen zijn nu uitgebreider en gevarieerder, ik durf zelf ook gemakkelijker Engels te spreken in de klas.

De training van Lauren was heel motiverend en inspirerend. Ze bood afwisselende werkvormen en heeft mij veel nieuwe inzichten en kennis gegeven. Ik wil nog veel meer studiedagen van Lauren!
Diverse leerkrachtenStichting Proo, Harderwijk

de Laarakker, Arnhem

“Ons team had behoefte aan praktische handvatten en een goede opbouw voor de Engelse lessen. Door onze eerdere ervaring met een vrij theoretische vvto-trainer, zochten we nu een energieke en actieve cursus. De training van Lauren was ontspannen en gevarieerd in activiteit en inhoud, zowel voor de onder- als bovenbouw. Het was ´Engels beleven´ en heel praktisch. Graag een vervolg volgend schooljaar!”
Anita Boevink, de Laarakker, Arnhem

Nicolaasschool, Oss

We geven al jaren Engels op de Nicolaasschool in Oss en we wilden het vak weer een boost geven. Ik had al eerder een workshop van Lauren gevolgd en haar praktische aanpak leek mij passend bij onze vraag.

Na overleg maakte Lauren een op maat training voor ons, bestaande uit drie studiemiddagen, passend bij de behoeften van ons team. Ook halverwege de training konden we onze wensen nog bij haar neerleggen, zoals bijvoorbeeld het opsplitsen van de onder- en bovenbouw tijdens de laatste studiemiddag.

We hebben de training als afwisselend, praktisch, laagdrempelig en interactief ervaren. De sfeer was open en energiek. Lauren’s enthousiasme en humor werkte aanstekelijk. Ik vond onze samenwerking prettig: de  lijntjes waren kort en Lauren stond open voor ideeën en aanpassingen. Ik zou de studiedagen van Spelen met Engels zeker aanraden aan andere scholen!

Aniek van Zuijdam, Coördinator Engels Nicolaasschool

Het Driespan, Enkhuizen.

“Het was een top training vol handvatten, praktijkvoorbeelden en lesideeën om meteen mee aan de slag te gaan. Het was erg leerzaam, afwisselend en super interactief. We hoopten op bruikbare werkvormen en meer alternatieven om de methode los te laten en we zijn overspoeld met ideeën! Het prettige aan deze training was het tempo, de gerichte input (ook voor de onder- en bovenbouw apart), de goede sfeer en het enthousiasme van Lauren. Er was ruimte voor overleg, vragen en feedback en vooral veel zelf ervaren. Ook de readers waren erg fijn. We willen méér!”
Marita Commandeur, Joy Schoen, Marjon Roos, Rachel Koopman, Carla Dontje, Iris Nagel, Marije Schilder, Klaas BootHet Driespan, Enkhuizen.

De Kraanvogel, Almere

“Ons doel was om Engels spelenderwijs in ons onderwijsaanbod te integreren, waarbij plezier tijdens het leren voorop staat. De training van Spelen met Engels sloot goed aan bij onze visie: leren vanuit spel en spelen. We hebben veel inspiratie opgedaan en ook veel gebruik gemaakt van de direct toepasbare werkvormen. Het was leerzaam, interactief en afwisselend.

Lauren was elke keer heel enthousiast, kwam met goede ideeën en was prettig om naar te luisteren. Daardoor bleven we betrokken. We zijn nu heel bewust met Engels bezig en kunnen, mede dankzij het vierfasenmodel, Engels écht een duidelijke plek geven in de groepen.

Volgend schooljaar gaan we weer verder met Lauren om een heldere leerlijn neer te zetten en de thema´s nog verder uit te werken.  Kortom: wij zijn zeer tevreden!”
Diverse leerkrachten, De Kraanvogel, Almere

´t Sterrenpad, Nuis

“Wij hadden als team inspiratie nodig om een goede vvto-school te worden. We zochten een training waar je dingen ging doen en niet alleen maar saai moest luisteren. We wilden geïnspireerd worden door dòen en ´Spelen met Engels´ paste hier het beste bij. De trainingsdagen werden altijd op maat aangepast. Waar behoefte aan was, werd gedaan en daarom waren de trainingen erg fijn. We leerden door te doen en daardoor werden we gemotiveerd om het in onze eigen klas uit te voeren.”
Sabiena Veenhuizen, ´t Sterrenpad, Nuis

Kindcentrum Atalanta

“We geven al jaren Engels vanaf groep 1, maar toch zochten we iemand die ons verder kon helpen met de didactiek van het geven van Engels. Via Facebook kwam ik terecht op de website van Spelen met Engels en al snel bleek dat de vvto-training goed bij onze wensen paste.

De studiedagen waren leerzaam, toegankelijk en vol werkvormen waaraan we actief deel konden nemen. Ook mijn collega´s omschrijven de training als inspirend, interactief, afwisselend en met humor gebracht. In de toekomst willen dan ook zeker nog eens met Lauren samenwerken en o.a. de CLIL-training volgen.”
Brenda Mutsaers, vvto-coördinator, Kindcentrum Atalanta

de Laarakker, Arnhem“De training was heel waardevol, laagdrempelig en effectief. Eindelijk praktische voorbeelden die je meteen kunt toepassen in je groep. Hierdoor groei je zelf! De werkvormen waren gevarieerd en de sfeer was informeel. We weten nu hoe we een goede les Engels moeten opbouwen en waar we rekening mee moeten houden. Lauren is een fijne en enthousiaste trainer.”  
Diverse leerkrachten, de Laarakker, Arnhem

IKC Prins Claus, Zoetermeer"De studiemiddag was heel inspirerend en interactief. We hebben geleerd dat we meer Engels zouden kunnen praten tijdens de lessen en dat we onze methode 'Take it easy'veel leuker kunnen maken met allerlei werkvormen.De drempel om Engels te geven is in werkelijkheid lager dan in je hoofd. Gewoon doen! Deze middag heeft ons bewust gemaakt van hoe we Engels zouden kunnen geven. Het was een erg leuke workshop!"

Diverse leerkrachten, IKC Prins Claus, Zoetermeer

Johan Frisoschool, Wageningen

“Ons team liep een beetje vast met de methode die we voor Engels gebruiken. We zochten een training waarin we konden ervaren dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn om Engels te geven. Ik had als vvto-coördinator al eerder een workshop van ´Spelen met Engels´ gevolgd en was daar heel enthousiast over. Lauren heeft ons in vier studiemiddagen spelenderwijs geleerd om de methode (af en toe) los te te durven laten en in fases toe te werken naar een communicatief einddoel. Collega´s geven aan dat de training afwisselend was, dat de sfeer ontspannen en veilig was en dat ze veel verschillende werkvormen hebben ervaren.  De bevlogenheid en het enthousiasme van Lauren werkt aanstekelijk.” 
Jolanda van Soest, Johan Frisoschool, Wageningen

 

error: