Is je methode voor Engels ook je leerlijn?

Veel scholen die Engels geven vanaf groep 1 zijn in de veronderstelling dat ze een heldere leerlijn hebben, omdat ze een methode gebruiken. Het gebruik van een methode wil echter niet zeggen dat je automatisch een leerlijn Engels hebt. Waarom niet? Hieronder enkele redenen die hier aan ten grondslag kunnen liggen.

BESTEL: DOELEN VOOR ENGELS VANAF GROEP 1

Waarom is er geen leerlijn?

  1. De school heeft geen duidelijk einddoelen gesteld voor leerlingen die de school gaan verlaten: Wat kunnen en weten onze leerlingen aan het eind van groep 8? Wat is onze visie met betrekking tot Engels?
  2. Er zijn geen tussendoelen (bijvoorbeeld eind groep 3, eind groep 4 en eind groep 6) om te checken of een groep nog steeds op schema ligt met het einddoel of om na te gaan of individuele leerlingen meer herhaling of juist meer uitdaging nodig hebben.
  3. (Een deel van) het team is niet tevreden is over de methode en slaat daarom stukken over die misschien niet op de juiste manier aangevuld worden.
  4. (Een deel van) het team vindt Engels geven nog steeds heel spannend of gewoon niet leuk en komt daarom niet aan de afgesproken tijd die er zou moeten worden besteed aan het vak.
  5. Het team heeft geen didactische nascholing gevolgd, waardoor sommige leerkrachten ‘maar wat doen’: Ze volgen de methode, ze zingen eens een liedje of ze bekijken met de klas een filmpje van YouTube, maar inzicht in waaróm ze op deze manier les geven is er niet echt.

BESTEL: THEMA’S EN WOORDEN VOOR GROEP 1 T/M 8

De methode die een school gebruikt…

… biedt onvoldoende afwisseling in de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekjes voeren en schrijven.

… sluit eigenlijk helemaal niet aan bij de visie van de school. Dat kan ook gelden voor de manier van toetsen die de methode hanteert.

… is voor de onderbouw wel geschikt, maar voor de midden- en bovenbouw juist niet (of andersom).

… biedt niet voldoende differentiatiemogelijkheden.

… past niet bij het uitstroomniveau van de leerlingen. Het is bijvoorbeeld veel te moeilijk voor kinderen in groep 7 en 8, omdat er geen Engels gegeven wordt vanaf groep 1. Of de lesstof in de bovenbouw is juist te makkelijk, omdat er structureel minimaal één uur per week Engels wordt gegeven vanaf groep 1.

LEES OOK: DE METHODE BEPAALT NIET JE DOEL

Het gebrek aan een heldere leerlijn los je dus niet op door eerst een methode te kiezen. Wat kun je dan wel doen? En hoe zit het met de leerlijn naar het voortgezet onderwijs? Of de leerlijn van de individuele leerling? Dat lees je in het artikel dat Marianne Bodde-Alderlieste schreef voor JSW (13 oktober 2020). Je kunt het hele artikel lezen door op onderstaande link te klikken.

DOWNLOAD ARTIKEL: ‘WAT WIL DE LEERLING LEREN?’

Heb je hulp nodig bij het opzetten van een leerlijn van groep 1 t/m 8 of zou je er wel meer over willen weten? Mail dan eens naar info@spelenmetengels.nl.

error: