Engels praten in de bovenbouw, deel 3

In deze blog geef ik drie leuke activiteiten om het creatief denken én de spreekvaardigheid bij leerlingen te stimuleren. Geschikt voor groep 7 en 8 (of voor het voortgezet onderwijs).

 1. Would You Rather….

Wij hebben thuis het Grote Dilemma op Dinsdag boek. Afbeeldingsresultaat voor would you ratherDe meest onmogelijke, maar ook grappige, dilemma´s komen hier in voor en je mòet een keuze maken. Dit is natuurlijk ook goed te gebruiken in de klas!

Print deze kaartjes uit of verzin zelf een groot aantal dilemma´s die je aan je leerlingen kunt geven. Zet de leerlingen in twee rijen tegenover elkaar. De ene leerling leest het kaartje voor (´Would you rather have to crawl everywhere or have to hop everywhere?´) of bedenkt zelf een leuk dilemma. De andere leerling geeft antwoord en vertelt daarbij natuurlijk ook de redenen voor zijn keuze. Daarna wisselen ze van beurt. Na een aantal minuten schuift de ene rij leerlingen één plaats door, zodat ze  tegenover nieuwe klasgenoten (en dus nieuwe dilemma´s) komen te staan.

In plaats van een rij kun je ook kiezen voor een binnen- en buitenkring, waarbij de binnenkring steeds 1 plaats opschuift.

Een variant op dit spel: Zet één leerlingen tegenover twee klasgenoten. Leerling A vertelt het dilemma, waarbij leerling B moet raden welke keuze leerling C zou maken. Dit gaat als volgt: ´Student B, do you think student C would rather have no teeth or no hair?´. Leerling B raadt het antwoord, leerling C vertelt vervolgens welke keuze hij zou maken en waarom.  Er kunnen zo interessante discussies ontstaan. Let op dat de leerlingen wel Engels blijven praten!

LEES OOK: ENGELS PRATEN IN DE BOVENBOUW, DEEL 1

2. Objects to describe me…

Laat elke leerling zijn tas of rugzak pakken en er twee of drie voorwerpen20160919_113425 uithalen die volgens hem /haar een goed beeld geven van wie hij /zij is. De leerlingen gaan deze voorwerpen omschrijven en leggen aan hun klasgenoten uit waarom ze dit hebben gekozen: ´This object describes me best, because….´. Doe dit bij voorkeur in tweetallen of groepjes, zodat iedere leerling aan het woord komt en zodat de leerlingen zich veilig voelen om Engels te spreken. Ook hoeven de leerlingen op deze manier niet zo lang op hun beurt te wachten.

Een variant op dit spel: Laat de leerlingen met hun mobieltje door het schoolgebouw lopen en een foto maken
van iets dat bij hun past. Een voorwerp, een poster, een bepaalde ruimte. Of misschien wel een leerkracht aan wie ze goede herinneren hebben. In ieder geval iets waarvan zij denken dat het hun karakter, hobby, mening o.i.d.  goed omschrijft. De foto laten ze vervolgens in hun groepje zien en ze vertellen erbij waarom dit zo specifiek bij hen past.

Je kunt leerlingen natuurlijk ook vragen om iets van thuis mee te nemen en het bijbehorende praatje thuis voor te bereiden.

LEES OOK: ENGELS PRATEN IN DE BOVENBOUW, DEEL 2

3. 3 Common, 1 Unique

Verdeel de klas in groepjes van drie of vier en geef ze 20160919_113532de opdracht om drie dingen te bedenken die voor alle leden van het groepje hetzelfde zijn en één ding dat juist voor ieder van hen uniek is. Bijv: ´We are all boys. We´re all wearing a different colour shirt´. De bedoeling is dat ze dit binnen een bepaalde tijd bedenken (max. 1 minuut) en daarna aan de klas vertellen wat hen uniek maakt en wat ze hetzelfde hebben.

Als je dit een aantal keer hebt gedaan, kun je wisselen van groepjes. Ook kun je het wat moeilijker maken door bepaalde antwoorden (´We all breathe oxygen´, ´We´re all from the same country´) uit te sluiten.  Je kunt hier een wedstrijdje van maken: Het groepje met de meest orginele antwoorden krijgt een punt.

Uiteindelijk kun je proberen om met de hele klas drie dingen te verzinnen die ze gemeenschappelijk hebben en dan ook één ding die ieder van hen uniek maakt. Zolang er maar Engels gesproken wordt!

Reacties zijn gesloten.

error: