CLIL readers

Ik kreeg van Practicum Educatief een set prachtige boekjes toegestuurd. Het zijn CLIL-readers van ‘Explore our world’, waarmee leerlingen Engels kunnen lezen en tegelijkertijd over vakinhoudelijke onderwerpen leren.

Er zijn zes verschillende niveaus en elk niveau bevat 2 of 3 boekjes:
Level 1: Baby animals; Music all around; Wonderful wheels
Level 2: Animal camouflage; Healthy eating; The weather
Level 3: Let’s celebrate!: No bones!; A world of art
Level 4: The solar system; Welcome to the UK
Level 5: The age of the dinosaurs; Weird animals
Level 6: Ancient Egypt; The circulatory system

Ik mag een set van deze readers weggeven! Lees hieronder of de boekjes aansluiten bij het niveau van jullie leerlingen en of het past bij jullie manier van lesgeven. Zo ja: Kijk dan op de Facebookpagina van Spelen met Engels en reageer op het bericht van de winactie op zaterdag 14 september 2019.

Informatie over alle levels

De boekjes beginnen met ‘Let’s start’ waarin de voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd. Je kunt hier samen met je leerlingen over praten (eventueel in het Nederlands in groep 5/6) of leerlingen bespreken de plaatjes en vragen met elkaar. Hoe hoger het level, hoe meer tekst.

Vervolgens zijn er bij de levels 1 en 2 steeds zes hoofdstukken van twee pagina’s en bij de levels 3 t/m 6 acht hoofdstukken. Dan volgt er een extra pagina met ‘read more’. Daarna kunnen de leerlingen allerlei opdrachten maken bij elk hoofdstuk en bij de ‘read more’ pagina.

Op de ‘My portfolio’ pagina’s kunnen leerlingen extra oefeningen doen. Deze hebben betrekking op de thema’s in de hoofdstukken, maar zou je eventueel ook los kunnen gebruiken.

De laatste twee pagina’s van ieder boekje bevatten een ’picture dictionary’ per hoofdstuk: In de levels 1 t/m 4 is dit een handig overzichtje van plaatjes met het Engelse woord eronder (zie afbeelding). In level 5 en 6 wordt het woord in het Engels omschreven en staat er nog af en toe een plaatje. Zo kunnen leerlingen tijdens het lezen zelf een woord opzoeken, zonder dat ze vertalend leren.

Bij de reader ontvang je ook digitaal materiaal met luister- en kijkfragmenten. Ik heb bij het boekje ‘Welcome to the UK’ een cd-rom ontvangen, maar het schijnt dat dit gaat veranderen naar een app of een website link.

LEES OOK: CLIL TRAINING

Level 1

Deze readers bevatten overzichtelijke stukjes tekst en vrolijke plaatjes (een mix van echte foto’s en tekeningen). De tekst is in een groot lettertype.

De opdrachten zijn receptief en reproductief. Zo heb je bijvoorbeeld bij het hoofdstukje ‘Wheels around the house’ een match opdracht, waarbij leerlingen een lijn moeten trekken van het voorwerp met wielen naar ‘house’ of ‘garden’. Er zijn ook eenvoudige woordzoekers, kleurplaten, doolhoven en ‘gap fill’ opdrachten (schrijf het juiste woord over).

Dit level is geschikt voor kinderen in groep 5 die al enkele jaren ervaring hebben met Engels (luister- en spreekvaardigheid) en ook een beetje Engels kunnen lezen. Het is misschien wel handig als ze al enige input hebben gehad over het onderwerp (bijv. een liedje, een prentenboek, flashcards). Voor kinderen vanaf groep 6 is het zeer geschikt. Uiteraard afhankelijk van het niveau het kind.

Level 2

Deze readers hebben exact dezelfde opbouw als de level 1 boekjes, er is alleen meer tekst. Zowel bij de hoofdstukken als bij de opdrachten. Er zijn multiple choice opdrachten, False or True opdrachten,  maar ook kleur- en tekenopdrachten. Zo kun je gemakkelijk differentiëren.

BESTEL: DOELEN VOOR ENGELS VANAF GROEP 1

Level 3

Deze boekjes hebben acht hoofdstukken. De hoeveelheid tekst komt ongeveer overeen met de readers van level 2. De inhoud is uiteraard wel iets moeilijker. De ‘read more’ pagina’s zijn een soort stripverhalen. De opdrachten bestaan o.a. uit matching, multiple choice, True or False, gap fill en Make sentences (woorden staan hier door elkaar, maak er een goede zin van).

Ook worden er open vragen gesteld, waarop leerlingen hun eigen antwoord mogen formuleren. Dit zou je schriftelijk, maar ook heel goed mondeling kunnen doen. Zo betrek je het onderwerp dichtbij de belevingswereld van de kinderen. Denk aan vragen als: ‘Do you have a national holiday in your country?’, ‘Do you eat special food?’.

Dit level is geschikt voor leerlingen in groep (6), 7 en 8 die al enkele jaren ervaring hebben met Engels. Je zou leerlingen ook in tweetallen de tekst kunnen laten lezen, waarbij ze om de beurt hardop een stukje voorlezen. Zo kunnen ze elkaar helpen met de uitspraak en vaak wordt het Engels ook beter begrepen als het uitgesproken wordt.

Level 4

Dit level heeft weer iets meer tekst, maar gelukkig ook mooie foto’s om de tekst te ondersteunen. In de reader ‘The solar system’ wordt elke planeet afzonderlijk besproken. De reader ‘Welcome to the UK’ is een perfecte manier om leerlingen kennis te laten maken met Groot-Brittannië. Het heeft zelfs een CD-rom met daarop:

– Alle teksten in een rustig tempo uitgesproken. Ideaal voor dyslectische leerlingen, maar ook om gezamenlijk de tekst te lezen terwijl het tegelijkertijd gesproken wordt. Een ander idee is om eerst de tekst te laten luisteren en daarna pas uit te delen.

– ‘Auld Lang Syne’, een gedicht/lied van de Schotse dichter Robert Burns, aansluitend bij hoofdstuk 3

– Het verhaal van Robin Hood (leuk om hier een hele les bij te bedenken!)

– Presentation skills: Een voorbeeldpresentatie over Wales. Je hoort drie kinderen vertellen over Wales en vragen stellen (zogenaamd aan hun klasgenoten). Zo krijgen jouw leerlingen een idee van hoe je een presentatie zou kunnen geven. Ik vind dit vrij snel gaan en ik denk dat het weinig indruk maakt, omdat er geen beeld bij is. Maar het idee van een presentatie over een gedeelte van The United Kingdom is natuurlijk hartstikke leuk.

Er is ook nog een ‘teacher’s guide’ op de CD-rom, maar het lukt me niet om deze gegevens te bekijken. Er staan in ieder geval nog extra activiteiten op en de antwoorden van alle opdrachten. Ik heb begrepen dat al deze audiofragmenten (en nog veel meer) sowieso digitaal worden aangeleverd (per app?) als je de reader bestelt.

De reader ‘Welcome to the UK” is echt een aanrader voor groep 7/8. Voor €10,60 kun je het boekje bestellen.

LEES OOK: PROJECTEN

Level 5 en 6

De teksten zijn wat langer en moeilijker, maar nog steeds aantrekkelijk vormgegeven. De opdrachten zijn wederom verdeeld per hoofdstuk en variëren van puzzels en matchen tot True/False en gap fill. Er wordt meer schrijfvaardigheid van de leerlingen verwacht, maar nog altijd is dit binnen overzichtelijke kaders.

Bij bijna elk hoofdstuk is ook een ‘Over to you’-opdracht, waarin leerlingen worden uitgedaagd om informatie op te zoeken of creatief te zijn, zoals: ‘Think of another theory of how dinosaurs became extinct, Give your theory a title’ of ‘Explore T-rex more! Use internet and answer these questions’.

Leerlingen kunnen zichzelf ook toetsen door achterin het boekje een quiz te maken of een lijst met True/False-vragen te beantwoorden. Je kunt deze toets natuurlijk ook als leerkracht geven als je het onderwerp klassikaal hebt behandeld. Een ander idee is om deze vragen juist voorafgaand aan het thema te geven: Wat weet je al? Wat gok je? Na een aantal lessen of na het lezen van het boekje, beantwoorden de leerlingen nogmaals de vragen en vergelijken ze dit met hun eerste antwoorden.

Conclusie

Ik ben echt onder de indruk van deze readers (formaat: tussen A5 en A4). Het zijn leuke en leerzame boekjes, waarmee leerlingen goed hun leesvaardigheid kunnen oefenen. Je kunt ze individueel inzetten (bijvoorbeeld voor near-native of vergevorderde leerlingen), maar doordat de onderwerpen perfect aansluiten bij de belevingswereld van kinderen in het basisonderwijs, is het juist ook leuk om hier klassikaal mee aan de slag te gaan.

Kopieer bijvoorbeeld de opdrachten en differentieer hier mee. Laat leerlingen in groepjes een stuk tekst lezen en vervolgens aan de rest van de klas vertellen waar de tekst over gaat. Laat leerlingen met elkaar praten over wat ze hebben gelezen of laat ze samen aan de opdrachten werken.

Kortom, mocht je het setje van 15 readers niet winnen via de Facebookactie, dan zou ik toch eens kijken of je enkele van deze readers zou kunnen/mogen aanschaffen. Bestel sowieso ‘Welcome to the UK!’, want daarmee kun je heel veel lessen vullen. Verder zijn op de site van Practicum Educatief enorm veel leuke lees- en prentenboeken voor jouw klas, dus ga snel een kijkje nemen!

Meer informatie:
Practicum Educatief
Explore our world
Video: take a look inside the readers

error: