Training CLIL

Engels combineren met zaakvakken

Geeft jouw school al een paar jaar Engels vanaf groep 1? Is vvto een bekend begrip en zijn bijna alle leerkrachten zelfverzekerd genoeg om Engels te geven? Dan zijn jullie toe aan de volgende stap, namelijk: Content and Language Integrated Learning van groep 1 tot en met 8. Afhankelijk van jullie didactische kennis en ervaring bestaat deze training uit drie of vier dagdelen.

Tijdens deze meerdaagse training leer je meer over de theorie achter het vierfasenmodel en CLIL, waarbij je tegelijkertijd verschillende coöperatieve werkvormen voor de diverse groepen ervaart. Ook zie je filmpjes uit de praktijk, krijg je handige bronnen waar je materiaal kunt vinden en leer je hoe je Engels kunt combineren met projecten, delen van vakken, thema´s of methodes als IPC en DaVinci. We gaan een lessenreeks voorbereiden aan de hand van het CLIL-formulier, zodat je uiteindelijk tijd kunt besparen door Engels te integreren in het dagelijks onderwijs. Voorafgaand aan de studiedagen ontvang je een digitale reader, waarin je alle theorie en werkvormen nog eens rustig na kunt lezen.

De bedoeling is dat je tussen de bijeenkomsten door zelf aan de slag gaat in de praktijk. De training kan op maat worden gemaakt door er een bepaald thema in te verwerken. Bij de standaard training gaan we uit van het thema ´arts & crafts´.

Voor deze nascholingscursus kun je subsidie aanvragen bij Internationalisering Funderend Onderwijs. Is jouw school nog niet toe aan CLIL? Bekijk dan eens de Training Engels vanaf groep 1.

CBS de Duyvencamp, Zwolle

“Ons team had vooral behoefte aan concrete handvatten om Clil vorm te geven binnen ons vvto-onderwijs. We hoorden van een andere school in Zwolle enthousiaste verhalen over de studiedagen van ´Spelen met Engels´ en besloten daarom contact op te nemen met Lauren. We hebben, in overleg, drie studiedagen gepland. De afwisseling tussen theorie en korte activiteiten/spelletjes was heel fijn. Deze werkvormen waren ook nog eens gelijk te gebruiken bij onze Engelse lessen.

De CLIL-training overtrof onze verwachtingen. Dankzij Lauren durven veel collega’s de methode steeds meer los te laten. We gebruiken de methode(doelen) nu meer als leidraad i.p.v. als vaste methode. Op deze manier komt er automatisch ook meer ruimte voor Clil.

Lauren gaat uit van wat mensen al wél kunnen en probeert ons allemaal te inspireren en uit te dagen om nog meer mogelijkheden te zien. Dit hebben we als zeer positief ervaren . Daarnaast is Lauren voor en na de studiedagen ook altijd bereid om mee te denken. Fijn!”
Esther Overweg, CBS de Duyvencamp, Zwolle

Cleijn-Hasselt, Tilburg

“De training was leuk, leerzaam en praktisch: de theorie kan meteen worden toegepast in de praktijk. We hebben geleerd om te starten vanuit een doel (wat kunnen de leerlingen over een aantal weken?), vervolgens klein te beginnen en dit uit te bouwen. We hebben veel inspiratie opgedaan dankzij de vele voorbeelden, de activerende werkvormen en de veilige & informele sfeer.” 
Rick Kuipers, Tamara Rombouts, Wendy Wijnen, Cleijn-Hasselt, Tilburg

De Bloeiende Betuwe uit Rhenoy

“Lauren heeft het team van De Bloeiende Betuwe uit Rhenoy zeer goed geholpen bij de problemen waar we tegen aan liepen. Twee jaar geleden wilden we starten met CLIL. Helaas waren we (na het lezen van de theorie en het volgen van een andere cursus) nog niet in staat om CLIL-lessen te verzorgen. Na telefonisch contact met Lauren kwam ze met een voorstel voor studiedagen waarbij ze goed geluisterd had naar onze hulpvraag.

Tijdens de studiedagen raakte iedereen zeer gemotiveerd door haar enthousiasme. Lauren geeft zelf ook Engels aan leerlingen van een basisschool en dit hebben wij als zeer positief ervaren. Ze heeft veel praktijkervaring en gaf ons veel ideeën voor de groepen 1 t/m 8. Haar voorbereiding was uitstekend. Tijdens de studiedagen kregen wij readers met de belangrijkste informatie. Die readers gebruiken wij nu nog steeds (ook handig als er een nieuw teamlid bij het team komt).

We kijken zeer regelmatig op haar website, omdat daar steeds weer nieuwe leuke ideeën worden geplaatst. We hebben nog steeds contact met Lauren. Als we vragen hebben kunnen we altijd bij haar terecht!”

Chantal Slager, OBS De Bloeiende Betuwe

Cleijn-Hasselt, Tilburg

“Als vvto-coördinator had ik al eerder deelgenomen aan een workshop van Lauren op een symposium. Door haar enthousiasme en ook door alle ideeën op de site en op de Facebookpagina van Spelen met Engels, nam ik contact op met Lauren voor een CLIL-training. We wilden het team enthousiasmeren en laten zien hoe relatief eenvoudig het kan zijn om leuke Engelse lessen voor te bereiden en te geven. De studiedagen werden helemaal aangepast aan onze wensen en de training voldeed aan al onze verwachtingen. 

Er was een duidelijke opbouw en er waren veel afwisselende activiteiten. Ik zou een samenwerking met Spelen met Engels dan ook zeker aanraden aan andere scholen. Je krijgt handreikingen voor een zorgvuldige opbouw van Engelse projecten. Lauren was heel flexibel en betrokken. Ze stond stond open voor vragen en heeft ook extra dingen op vraag voor ons gedaan. Collega’s hebben de training als leerzaam, veilig, waardevol, praktisch en inspirerend ervaren”
Monique de LangeCleijn-Hasselt, Tilburg

error: