De – ing vorm (present continuous)

//De – ing vorm (present continuous)

De – ing vorm (present continuous)

Een korte blog over de Present Continuous, oftewel de ´-ing vorm´. Het is een grammatica onderdeel dat in elke basisschoolmethode behandeld wordt, omdat het een vorm is die je dagelijks gebruikt en ook makkelijk kunt vergelijken met de Present Simple.

Je kunt je leerlingen werkbladen geven, waarop ze herhaaldelijk zinnetjes moeten schrijven in de Present Continuous of werkwoorden moeten aanpassen door er -ing achter te schrijven. Werkbladen die waarschijnlijk best saai zijn en die ze sowieso op de middelbare school nogmaals krijgen.

Je kunt je leerlingen ook laten spelen met Engels! Laat één leerling voor de klas staan en geef hem een kaartje met een activiteit (bijv. skiing, playing football, cooking, playing piano, walking the dog, reading, fighting). De leerling beeldt de activiteit op het kaartje uit, de rest van de groep raadt wat hij / zij doet: ´Are you reading?´, ´Are you playing tennis?´ etc. De leerling antwoordt met ´Yes, I am´  of  ´No, I´m not´. Deze chunks (standaard zinnetjes) heb je van tevoren geoefend of op het bord geschreven. Je kunt dit uiteraard ook doen met de vormen van ´he, she, it, we, you & they´: ´Is he playing tennis?´, ´Yes, he is / No, he isn´t´. 

LEES OOK: ENGELS IS EEN DOE VAK

Op YouTube zijn veel filmpjes te vinden waarin de present continuous wordt behandeld, zoals die van  Mr. Bean of deze van Mr. Bean waarin het filmpje steeds even wordt stopgezet met de vraag: ´What is he doing now?´. Ook het filmpje van De Simpsons is goed te gebruiken. Andere handige en leuke filmpjes & liedjes zijn:
What are you doing? – ELF Kids videos (een chant om mee te zingen)
What are you doing? – English singsing (een rollenspel: eerst kijken en luisteren, dan zelf zeggen)
What is he doing? – Kids online English (een kort tekenfilmpje met Engelse ondertiteling, waarin de chunk veel herhaald wordt)
Present continuous – Ana Leek (duidelijke, rustige Engelse uitleg over hoe de ing-vorm werkt, met veel voorbeelden)
What are they doing? – Miss Puppi (filmpje met veel voorbeelden. Als je steeds even op stop klikt, kunnen de leerlingen zelf het antwoord bedenken)
What are you doing? – Dream English kids (geschikt voor de onderbouw. Veel herhaling en duidelijke chunks, maar een beetje kinderachtig voor de bovenbouw :-))

Werkbladen & spelletjes: 

-Loop cards: print en lamineer deze kaartjes. Leerlingen moeten ze op volgorde leggen door de juiste ing-vorm achter het hele werkwoord te leggen. Dan ontstaat er een lange slang van werkwoorden. Je kunt ze ook losknippen en er memory van maken.
-Fill in: print en lamineer deze kleine kaartjes. Laat de leerlingen om de beurt een kaartje van de stapel pakken en de juiste vorm van het werkwoord hardop zeggen. Vind je dat te ingewikkeld? Geef ze dan het werkblad en laat ze de woordjes invullen (wel een stuk saaier natuurlijk ;-)).
-Flashcards: print en lamineer deze leuke kaartjes met vragen en antwoorden. Als je ze twee keer print, kun je er memory meespelen of ´find your partner´. Je kunt ook leerlingen in tweetallen laten werken, waarbij de ene leerling de vraag stelt en de ander het antwoord geeft.
-Crossword: download deze kruiswoordpuzzel  en laat leerlingen alleen of in tweetallen de juiste antwoorden invullen.
-Word search: download deze woordzoeker waarbij leerlingen zelfstandig naamwoorden én werkwoorden moeten zoeken.
-I like …-ing: print en lamineer deze kaartjes om hardop te oefenen of memory te spelen.

LEES OOK: 6 ACTIVITEITEN VOOR DE BOVENBOUW

 

2018-03-16T14:29:48+00:00