Van prentenboek naar Engelse les, deel 1

Je kunt ervoor kiezen om tijdens de Engelse les ´gewoon´ een boek voor te lezen. De kinderen zullen er waarschijnlijk van genieten en krijgen op deze manier natuurlijk altijd extra input. Toch is het effectiever als je zowel voor als na het voorlezen een activiteit bedenkt die betrekking heeft op het boek. Zelfs voor tìjdens het voorlezen is het nuttig om een activiteit te bedenken.  Combineer een prentenboek zoveel mogelijk met het thema waar je op dat moment aan werkt in de klas.

LEES OOK: VAN PRENTENBOEK NAAR ENGELSE LES, DEEL 2

Vooraf

Met een activiteit vooraf activeer je allereerst de voorkennis van de leerlingen: Welke Engelse woorden weten ze al over dit onderwerp en welke zijn nog nieuw? De nieuwe woorden zijn nog voordat het verhaal begint dan in ieder geval één keer genoemd. De bekende woorden worden in een andere context herhaald. Om te voorkomen dat je een Nederlandse vertaling gebruikt (want Engels is de voertaal!), kun je het beste plaatjes, oftewel ´flashcards´ laten zien. Door de combinatie van klank + plaatje blijft het woord eerder hangen.

De tweede reden om een activiteit voorafgaand aan het boek te plannen, is om de leerlingen het verhaal beter te laten begrijpen. De belangrijkste woorden worden besproken, zodat deze herkend zullen worden tijdens het luisteren. Leerlingen hebben dan niet het gevoel dat het hele verhaal langs hen heengaat. Je houdt hun aandacht erbij, omdat ze in ieder geval op de besproken woorden reageren en ook de plaatjes in het boek herkennen dankzij de flashcards.

BESTEL: MY BODY LESSON 1 (gebaseerd op ´From head to toe´ van Eric Carle)

Tijdens

Een activiteit tijdens het voorlezen is ideaal om leerlingen betrokken te houden bij het verhaal. Zeker voor de gevorderde leerlingen of leerlingen die het verhaal al kennen. Geef hen bijvoorbeeld een richtvraag voordat je het boek gaat lezen (In The Gruffalo : ´Which animals does the mouse meet?´) of laat hen de flashcards op goede volgorde leggen.

BESTEL: MY SCHOOL LESSON 1 (gebaseerd op ´Milan´s first school day´ van Kathleen Amant)

Achteraf

Een activiteit achteraf is de moeite waard, omdat je als leerkracht kunt nagaan wat er is blijven hangen van het verhaal. Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld plaatjes of woorden geven die ze op goede volgorde moeten leggen (welke gebeurtenis / persoon / dier kwam als eerste, welke daarna etc. ). Bij hogere niveaus kun je zelfs korte zinnetjes geven. Een goede opdracht om in tweetallen uit te voeren! Als je vooraf al vermeldt dat er een opdracht over het boek nà het voorlezen zal plaatsvinden, zullen de leerlingen bovendien extra gemotiveerd zijn om goed op te letten.

Een andere reden om na het voorlezen een bijbehorende werkvorm toe te passen, is om de leerlingen de input die ze hebben gekregen, te laten verwerken. Zo blijft het verhaal en de vocabulaire beter hangen. Denk aan vingerpoppetjes of maskers maken, werkbladen (woordzoekers of het matchen van plaatjes en woorden), memory of bingo spelen.

Als de activiteiten zijn afgerond, kun je met behulp van het boek de juiste volgorde en / of antwoorden bespreken. Niet alleen horen de leerlingen de woorden dan nòg een keer, ze zullen ook termen leren die vaker terug zullen komen in toekomstige lessen, zoals ´first´, ´second´, ´what comes next?´, ´Which picture have you got?´ etc.  Leg het boek en de flashcards in ´The English corner´, zodat leerlingen er gedurende de week nog zelf in kunnen bladeren of lezen.

Zo maak je van het voorlezen een interactieve en creatieve Engelse les! Lesactiviteiten bij prentenboeken vind je in verschillende blogs die ik heb geschreven: The Gruffalo, Room on the broom, The very hungry caterpillar, Brown bear en The very busy spider. Je kunt natuurlijk ook even de zoekterm ´prentenboeken´ intypen.

Have fun!

LEES OOK: LEZEN IN HET ENGELS  

Reacties zijn gesloten.

error: