Werkvorm luistervaardigheid

Engels leren is Engels doen. Deze uitspraak is niet van mij, maar wel van toepassing op mijn lessen, de online cursussen en mijn trainingen. Een taal is makkelijker aan te leren als je de woorden, zinnen of situaties tegelijkertijd kunt ervaren, uitvoeren of uitbeelden. Als je niet alleen je hoofd, maar ook je handen en je hele lijf kunt gebruiken. In deze blog daarom een lesactiviteit voor de midden- en bovenbouw waarbij de leerlingen kunnen bewegen!

BESTEL: FLASHCARD FUN! (50 WERKVORMEN)

Stap 1

– Lees een kort, niet al te ingewikkeld verhaal voor. Nadat je het verhaal hebt voorgelezen, laat je de tekst (met grote letters) zien op het digibord. Je vraagt aan de leerlingen om 1 of 2 woorden uit de tekst te kiezen en die goed te onthouden. Iedere leerling kiest zijn eigen woord(en). Dan gaan alle leerlingen staan en vraag je of ze hun woorden nog weten.

– Je legt uit dat je het verhaal nogmaals gaat voorlezen en dat de leerlingen pas mogen gaan zitten als hun woorden zijn voorgelezen. Als een woord meerdere malen in de tekst voorkomt, mogen ze pas na de laatste keer dat het voorgelezen is, gaan zitten. Na deze uitleg mogen leerlingen niet meer van woord veranderen!

LEES OOK: SPELEND LEREN 4 WERKVORMEN

Stap 2

– Tijdens het lezen van het verhaal kun je goed zien welke leerlingen welke woorden hebben gekozen. Soms gaan er ineens vijf tegelijk zitten en soms blijven er drie of vier over tot het allerlaatste woord. Maak het spannend door af en toe even de klas in te kijken, langzamer te lezen, een korte opmerking te maken als er een leerling gaat zitten (´Now I know your word!´/ ´This was a popular word´) en te noemen wie of hoeveel leerlingen er nog over zijn.

– Tijdens deze activiteit worden leerlingen gedwongen om goed te luisteren en de tekst mee te lezen op het digibord. Leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen volstaan met luisteren. Doordat de leerlingen hun eigen woorden mogen kiezen en zich daar ook op concentreren, ontstaat er een prettige spanning: Wie blijft er staan en wie gaat er zitten? Heeft iemand hetzelfde woord als ik? Leerlingen die moeite hebben met stilzitten, zijn blij dat ze even mogen staan.

BESTEL: THEMAPAKKET MY GARDEN

Variatie

Bewegend leren

– Je kunt deze activiteit variëren door de klas een gezamenlijke opdracht te geven: Elke keer als je ´and´ hoort, doe je je handen omhoog, als je ´the giant´ hoort, ga je op één been staan etc. Als het verhaal goed uit te beelden is, zou je kunnen afsluiten met een toneelstuk: je leest het verhaal nogmaals voor (of je laat een leerling voorlezen), terwijl een aantal leerlingen het tegelijkertijd uitbeeldt.

– Zorg dat de regels duidelijk zijn, zodat iedereen van tevoren weet wat hij moet doen en wat hij vooral niet mag doen. Dit geldt overigens voor alle spelletjes in de klas, anders ontstaat er chaos! Probeer bovenstaande activiteit eens uit met jouw groep. Ik hoor graag hoe jij en je leerlingen deze manier van leren ervaren.

LEES OOK: 5 WERKVORMEN, DEEL 1

error: