Spelend leren: 4 werkvormen

Een les bedenken voor dertig leerlingen, met allemaal verschillende niveaus Engels… Dat is best een uitdaging. In dit blog leggen we de methode aan de kant en gaan we één uur lang spelletjes spelen met de hele klas!

LEES OOK: SPELLETJES & SPELTAAL

Zes teams

Verdeel de grote groep in zes teams.  Elk team heeft een team-captain (dit zijn de meest gevorderde leerlingen of (near-) native speakers) en ongeveer 4 tot 5 teamspelers (van verschillende niveaus). Het doel van deze les is om leerlingen van verschillende niveaus (en misschien ook wel van verschillende leeftijden) te laten samenwerken en overleggen. De oudere / gevorderde leerlingen spreken hierbij alleen maar Engels, de jongere (minder gevorderde) kinderen leren vooral veel van het luisteren, maar proberen natuurlijk ook Engels te praten.

Spel 1 ´What do I hear?`

Jij laat een geluid horen (van een bestaand spelletje met cd of van internet of van jezelf). De teamleden moeten eerst individueel raden welk geluid ze horen (phone, baby, wolf, wind, elephant etc.). Daarna moeten ze met elkaar overleggen welk woord ze uiteindelijk gaan opschrijven. Weten ze het geluid te raden, dan krijgen ze 1 punt. Weten ze ook nog het Engelse woord, dan verdienen ze 2 punten.

BESTEL: KWARTET DIVERSE THEMA I

Spel 2 ´What am I doing?´

De teamcaptain beeldt een woord of actie uit en zijn teamleden raden wat het is. Ze mogen maar één poging wagen, dus bij een fout antwoord, krijgen ze geen punt. Bijv: De teamcaptain beeldt het woord ´skating´ uit. Zijn team vraagt: ´Are you skating?´, hij antwoordt: ´Yes, I am´. Als de zin goed is geformuleerd, krijgt het team 2 punten. Als de actie wel goed is, maar de vraag is niet goed gesteld (bijv. ´You skate?´), dan krijgt het team 1 punt.

De vocabulaire kun je zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. Dieren zijn bijvoorbeeld makkelijk na te doen, maar sporten of instrumenten ook. Als team beslis je samen wie de vraag gaat stellen aan de teamcaptain. Je kunt natuurlijk ook om de beurt een woord of zinnetje uitbeelden, zodat iedereen aan bod komt.

Spel 3 ´What is it?´

De teamcaptain omschrijft een woord, zonder het woord of een gedeelte daarvan te noemen. Bijvoorbeeld: ´cat´: ´It is a pet. It has a long tail. It has whiskers and it likes to chase mice´. Het team mag wederom één keer raden. Is het goed, dan krijgen ze een punt. Is het fout, dan verdienen ze niets. Je kunt hier eventueel een tijdslimiet aan verbinden.

De scores van de teams zijn duidelijk zichtbaar in het klaslokaal. Leg van tevoren heel duidelijk alle regels uit en laat de leerlingen onderling zoveel mogelijk Engels spreken. Bij dit soort lessen vermeld ik ook altijd dat het niet om het winnen gaat, maar om het spreken en begrijpen van Engels.

LEES OOK: SPELEND LEREN: 3 WERKVORMEN

Spel 4 ´Simon says´

Je staat met je leerlingen in een kring. Je geeft opdrachten, maar alleen als je er ´Simon Says´ (of ´Teacher Says´) voor zegt, moeten de leerlingen deze opdrachten ook daadwerkelijk uitvoeren. Bijv. ´Simon says touch your nose. Simon says touch your shoulders. Point to the window´ etc. Als je geen ´Simon says´ hebt gezegd en een leerling voert de opdracht tòch uit, is hij/zij af. Je kunt als leerkracht de gebaren meedoen, om het makkelijker te maken. Je kunt de gebaren ook weglaten of het expres verkeerd doen om verwarring te scheppen.

Reacties zijn gesloten.

error: