Sports

In dit blog geef ik je enkele ideeën voor het thema ´sports´, vooral geschikt voor de midden- en bovenbouw.

Flashcards

Spelen met Engels heeft diverse flashcards bij dit thema. Onderverdeeld in onderbouw, middenbouw, bovenbouw, sporting equipment en Winter Olympics.

Hieronder enkele sites met andere flashcards en materiaal:
– LearnEnglishKids:
– Kids-pages: kleine kaartjes met 9 sporten
– Sports Flashcards: heel veel sporten! 4 kaartjes per A-viertje
– Sports mes-english: kleine kaartjes zonder woorden
– Sparklebox: mooie flashcards met Olympische sporten
Banner ‘sports day’ (leuk om op te hangen in je ‘English corner’)
– Woordmat (handig om neer te leggen op de tafelgroepjes)
– Certificaten (om uit te delen na een fictieve sportdag)
– Posters om zelf in te werken (klik op ‘zip file downloaden’)

Met deze flashcards kun je de voorkennis van de leerlingen activeren: Welke sporten kennen ze al? Wat voor sporten beoefenen ze zelf? Welke zouden ze wel eens willen proberen? Stel al je vragen in het Engels. Afhankelijk van het niveau van jouw groep, kunnen de leerlingen in het Engels of Nederlands antwoorden. Je kunt leerlingen ook een mind map laten maken van de sporten die ze al kennen of zelf beoefenen.

Met de flashcards kun je vervolgens ook diverse activiteiten uitvoeren om de woordjes als input te geven en om te oefenen met de betekenis ervan. Ideeën vind je in diverse blogs of in het E-book Flashcard fun!.

BESTEL: THEMAPAKKET SPORTS (MIDDENBOUW)

Liedjes & filmpjes

Learn Sports names for kids: Ritmisch leren van de woorden. Moedig leerlingen aan om het na te zeggen.

Sports vocabulary for kids: Van dezelfde makers als het liedje hierboven. Een ritmische manier om de woorden te oefenen.

– De sports song van English Singsing is erg leuk voor de middenbouw en eigenlijk ook nog wel voor de bovenbouw. De sporten die er in voorkomen zijn: baseball, volleyball, basketball, soccer (football), diving, swimming, skiing, skating, tennis, badminton, dancing, boxing.

Je oefent in dit vrolijke met ´What do you like?´ ´I like…´.  Eerst zie & hoor je het liedje zonder ondertiteling. Daarna komt het liedje nogmaals, maar dit keer met Engelse ondertiteling. Nu kunnen de leerlingen dus meelezen en / of zingen. Het liedje komt ook nog een derde keer, maar dan zonder de zang. Leerlingen kunnen aan de hand van de ondertitels zelf meezingen. Een soort karaoke dus. De vierde keer is voor de echte die hards onder ons: zonder zang en zonder tekst. Lastig, maar een leuke uitdaging!

BESTEL: THEMAPAKKET SPORTS (BOVENBOUW)

Na het liedje kun je de leerlingen de sporten laten uitbeelden en raden. Of laten omschrijven en raden, afhankelijk van het niveau van de leerling.

Dit filmpje met Engelse ondertitels gaat over voetbal. Eerst kunnen de leerlingen kijken, luisteren en meelezen. Daarna komt het filmpje nogmaals, maar nu zonder geluid. Leerlingen kunnen zelf de tekst hardop lezen en zo een rollenspel doen. Dit kan klassikaal, maar als je de beschikking hebt over meerdere computers, is het ook leuk om het in groepjes uit te voeren. Zo komt iedereen aan de beurt.

– In het filmpje ‘Sports and Action game‘ wordt steeds een sport laten zien en gevraagd ‘Can you…?’. Leerlingen kunnen dus direct hardop antwoord geven.

Names of sports: Vrij lang filmpje waarin veel sporten voorbijkomen met tekeningen en ‘echte’ beelden.

Sport flashcards: Eenvoudig, misschien een beetje saai, filmpje waarin de woorden voorbijkomen. Ik zou hier een activiteit of enkele vragen aan toevoegen om de aandacht vast te houden. Bijvoorbeeld welke sporten de leerlingen hebben onthouden na het kijken. Hetzelfde geldt voor dit filmpje.

Guess the word: Je krijgt een sportattribuut te zien en je moet raden om welke sport het gaat. Leerlingen kunnen het antwoord roepen of je laat het hen opschrijven. Je bespreekt de antwoorden dan naderhand.

BESTEL: THEMAPAKKET SPORTS (ONDERBOUW)

Einddoel

Het is leuk om een communicatief einddoel te bedenken voordat je de lessenreeks gaat geven. Zo weten de leerlingen waaróm ze bepaalde woorden en zinnen leren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een sportdag voor Engelse kinderen. Dit kan eenvoudig of heel uitgebreid, afhankelijk van het niveau en de voorkennis van jouw groep. Leerlingen kunnen een poster met een overzicht (en de tijden) van de diverse sporten maken. Of een plattegrond van een sportveld waarop de diverse sporten worden aangegeven (en wat je ervoor nodig hebt). Leerlingen kunnen ook een digitale presentatie maken.

Op zo’n poster kan de volgende informatie staan:

-Naam van de sportdag
-Welke sporten (bijv. minimaal 8)
-Plattegrond sportvelden (welke sport is waar?)
-Overzicht van de sportdag (bijv. tijden, als hier al mee geoefend is)
-Wat heb je nodig (helmet, fishing rod, bike, racket etc.)

Gevorderde leerlingen kun je extra uitdagen door hen een ‘deelnemer’ te laten interviewen: What’s your favourite sport? / What do you like best about this day? / What’s your least favourite sport? / Which sports are you going to try? / What do you need for this sport? etc.

BESTEL: FLASHCARDS SPORTING EQUIPMENT

Werkvormen

  • Leerlingen beelden een sport uit en klasgenoten raden om welke sport het gaat. Als je dit in kleine groepjes doet, is iedereen actief bezig.
  • Leerlingen omschrijven een sport en klasgenoten raden om welke sport het gaat. Doe dit in de inputfase eerst zelf, als leerkracht. Pas in de oefenfase zullen leerlingen dit kunnen.
  • Leerlingen werken in tweetallen en tekenen om de beurt een sport. Ze raden om welke sport het gaat.
  • Print dit bordspel meerdere keren uit en laat leerlingen in groepjes spelen. Ze benoemen het woord waar ze op terecht komen of ze maken een zin met dat woord. Een eenvoudiger bordspel vind je hier en hier.
  • Ga in een kring staan en zorg voor een zachte bal. Jij noemt een sport en gooit tegelijkertijd de bal naar een leerling. De leerling kiest welk werkwoord er bij deze sport hoort: ‘do’, ‘go’ of ‘play’. Vaak gebeurt dit op gevoel, maar het is ook leuk om naderhand (of van tevoren) samen de regel te ontdekken. wanneer gebruik je welk werkwoord en zit er een bepaalde logica in?
  • Een werkblad waarbij geoefend wordt met ‘do’, ‘go’ en ‘play’ kun je hier downloaden. Het is ook leuk om de kaartjes uit te knippen en de leerlingen dit hardop te laten oefen in groepjes.

Hebben jouw leerlingen het thema ‘sports’ al gehad in de middenbouw? Of kunnen jouw leerlingen wel wat uitdaging gebruiken? Bekijk dan eens deze les over ‘Extreme Sports’ van Learn English teens. Bij de video vind je worksheets, answers sheets en het uitgeschreven tekst om gratis te downloaden.

BESTEL: FLASHCARDS WINTER OLYMPICS

error: