Spelletjes voor tussendoor, deel 1

Naast rekenen, spellen, begrijpend lezen  en wereldoriëntatie is er af en toe vast wel ruimte voor een spel. Een spel om de leerlingen te laten bewegen of om gewoon even te ontspannen. Hieronder een aantal ideeën voor spelletjes die in het Engels gegeven kunnen worden:

1. Let´s test your memory 
Maak een Powerpoint met ongeveer 15 plaatjes. Dit kunnen plaatjes zijn van het thema waar jullie mee bezig zijn of plaatjes van Engelse woorden die de leerlingen al hebben geleerd. Je laat de plaatjes één voor één opkomen en geeft de leerlingen 1 minuut om er naar te kijken. Vervolgens klik je de plaatjes weg en mogen de leerlingen zoveel mogelijk woorden opschrijven: wat heb je allemaal gezien? Hoeveel weet je nog? Spelling is (bij de lagere groepen) niet belangrijk. Je kunt dit spel individueel doen, in tweetallen of in groepjes. Bespreek van tevoren dat je een tactiek kunt toepassen: maak een verhaal van de plaatjes of verdeel de plaatjes in categorieën. Als ze in groepjes mogen werken, zou één leerling de eerste 3 plaatjes kunnen onthouden, de andere leerling de volgende drie etc.

Als iedereen klaar is, bespreek je gezamenlijk welke plaatjes er alemaal waren. Elke groepje (of elke leerling) krijgt de kans om een woord te zeggen. Je schrijft de woorden op het bord, zodat de leerlingen ook gelijk de juiste spelling zien.

2. Pictionary
Laat de leerlingen omstebeurt een tekening maken op het digibord, waarbij de rest van de klas het woord moet raden. Leerlingen die Nederlands praten zijn gediskwalificeerd! Ook dit is leuk om te laten aansluiten bij het thema waar je op dat moment mee bezig bent. Heb je een grote klas? Maak dan kleinere groepjes en laat ze bijvoorbeeld met wisbordjes werken.  Zo komen er meer leerlingen aan bod en kun jij rondlopen en begeleiden.

LEES OOK: 3 KORTE SPELLETJES

3. ´Please Mr Crocodile, can we cross the river?´
Deze variant op ´Schipper mag ik overvaren?´  is leuk om buiten of in de gymzaal te spelen. Eén leerling is de krokodil, de andere leerlingen staan in een rij naast elkaar (misschien achter een lijn en tussen twee pionnen om het veld af te bakenen). De rij leerlingen roept: ´Please Mr Crocodile, can we cross the river?´, waarop de krokodil antwoordt: ´Only if you are wearing……´ . Dit mag de leerling zelf bedenken: a t-shirt, something blue, trainers, glasses, jeans, something red etc. Leerlingen die dit hebben, mogen zonder getikt te worden oversteken. Leerlingen die dit niet hebben, moeten naar de overkant zien te komen, maar kunnen getikt worden door de krokodil. Als je getikt bent, wordt je ook een krokodil. Zo ontstaan er steeds meer tikkers.  Belangrijk is dat de leerlingen bekend zijn met de vocabulaire van kleuren en kleding.

Je kunt dit natuurlijk variëren: ´Only if you have one brother´, ´Only if you´ve got black hair, ´Only if you like broccoli´.

4. ´What´s the time, Mr Wolf?´
Dit lijkt een beetje op ons kinderspel ´Annemaria Koekoek´. Eén leerling is de wolf en staat met zijn rug naar de andere leerlingen toe. De groep vraagt: ´What´s the time, Mr Wolf?´. De wolf antwoordt bijvoorbeeld: ´It´s 3 o´clock´. De leerlingen mogen dan drie stappen naar voren doen, zodat ze iets dichter bij de wolf komen. Dit herhaalt zich een paar keer, waarbij de wolf zelf beslist hoe laat het is (bij one o´clock gaan de leerlingen 1 stap naar voren, bij seven o´clock 7 stappen etc.). Als de Wolf na de zoveelste vraag ´It´s dinner time!!!` roept, draait hij zich om en probeert hij zoveel mogelijk leerlingen te tikken. De leerlingen moeten terugrennen naar het startpunt.

5. Simon says
Dit spelletje wordt in het Nederlands met ´commando´ gespeeld. De leerlingen moeten opdrachten uitvoeren, maar alleen als de leerkracht vooraf ´Simon says´ (of ´teacher says´)  zegt. Laat de leerlingen in een kring staan en zorg dat het spel snel verloopt, zodat er vergissingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld: ´Simon says: Touch your head, Simon says: Touch your knees. Sit down´. Leerlingen moeten hun hoofd en knieën aanraken, maar niet gaan zitten (je zei immers niet ´Simon Says´ van tevoren). Doe zelf ook mee met de opdrachten om het nog verwarrender te maken. De leerlingen kijken naar jou en doen jou automatisch na, zonder te luisteren naar ´Simon Says´. Wie blijft er als laatste over?

LEES OOK: SPELLETJES VOOR TUSSENDOOR, DEEL 2

Reacties zijn gesloten.

error: