Shapes

In dit blog, voor de onder- en middenbouw, geef ik een kant-en-klaar lesplan bij het thema ´shapes´. Je kunt dit goed combineren met het materiaal dat je in de webshop vindt.

BESTEL: THEMAPAKKET SHAPES (ONDERBOUW)

Introductie & input

1. Bespreek allereerst welke vormen de leerlingen al kennen in het Nederlands. Doe dit aan de hand van plaatjes of foto´s: ´What shape is this? You can answer in Dutch

2. Vertel de Engelse woorden voor de meest standaard vormen, zoals  square, circle, rectangle, triangle, star, oval, heart, diamond. Doe dit wederom met behulp van flashcards. Leerlingen die al wat verder zijn, kunnen de woorden ook nazeggen of zelfs raden voordat jij iets zegt.

3. Lees een boek voor waarin de vormen voorkomen. Hier zie je een lijst met voorbeelden waar je uit kunt kiezen. Via deze link vind je een simpel boek voor de onderbouw dat je op het digibord kunt laten zien. Dit filmpje van Pete the Kitty is ook superleuk om te laten zien, net als ‘My shape story‘ van Applebee Mom. Ook ‘Building a house‘ van Kids Academy is zeer geschikt voor groep 1 t/m 4.

shapes super simple songs

4.Laat de leerlingen door het lokaal bewegen met de liedjes ´shape song 1´ & ´shape song 2´ van SuperSimpleSongs. In deze liedjes ga je eerst de vorm maken (met je hand) en daarna ga je de vorm zoeken in het lokaal. Om chaos te voorkomen, kies je steeds twee of drie leerlingen die de vorm mogen aanwijzen. Het is hierbij belangrijk dat de andere leerlingen niet helpen en er niet doorheen gaan praten. Laat het filmpje niet op het digibord zien terwijl de kinderen rondlopen: dat leidt teveel af. Pas als alle leerlingen een vorm hebben aangewezen in het lokaal, laat je de bijbehorende video´s zien.

Als de leerlingen niets kunnen vinden, is dat prima. Leg van tevoren uit dat het gaat om het oefenen van het Engels en dat het geen wedstrijdje is. Als blijkt dat een bepaalde vorm sowieso heel moeilijk te vinden is in het lokaal (bijvoorbeeld een ‘star’ of een ‘heart’), kun je dit naderhand bespreken.

BESTEL: FLASHCARDS SHAPES (ONDERBOUW)

5. Laat leerlingen de vormen zelf uitbeelden door hun lichamen te gebruiken. Wijs drie leerlingen aan en vraag: `Can you make a triangle?´. De leerlingen vinden het heerlijk om op deze bewegende manier te leren.

a circle

6.Kijk op het digibord naar één of meerdere van de volgende liedjes: ´shape song 1´ & ´shape song 2´, the shape song, shape song 2, shape song video, the shape song swingalong. De laatste twee zijn vooral geschikt voor de middenbouw. Kies een liedje dat bij jouw manier van lesgeven en bij jouw groep past. Speel niet alle liedjes in één keer af, maar varieer ermee gedurende de week / twee weken. Je kunt er bijvoorbeeld een lesje mee beginnen of afsluiten.

Oefenen

1. Speel bingo of memory met de klas. Om het iets moeilijker te maken, kun je verschillende kleuren toevoegen, zodat je niet alleen ‘a circle´ oefent, maar ook ‘a blue circle´.

2. Op deze site kun je online bingo spelen. Handig als je bijvoorbeeld aan de klas wil uitleggen hoe het spel werkt of als leerlingen op de computer mogen werken. Ook via deze link kom je terecht bij een leuk online spel.

3. Laat leerlingen oefenen met verschillende werkbladen. Bijvoorbeeld lijntjes trekken van het plaatje naar het juiste woord. Of, als dat nog te moeilijk is, van het gekleurde plaatje naar de zwart-witte variant. Denk ook aan woordzoekers (vanaf groep 4), plaatjes waarin vormen zijn verstopt of zelf een tekening maken, waarin één of juist meerdere vormen zijn verwerkt.

BESTEL: WERKBLADEN SHAPES (ONDERBOUW)

4. Sommige leerlingen hebben geen enkele moeite met de basisvormen. Geef hen een wat moeilijkere opdracht, waarbij ze woorden als cube, cone, oxagon en pyramid leren. Deze flashcards en spellen vind je binnenkort in de webshop bij het thema ‘Shapes (bovenbouw)’.

Output

1. In de onder- en middenbouw zijn de leerlingen er nog niet altijd aan toe om zelf Engels spreken. Toch zijn er ook een heleboel leerlingen die dit juist willen proberen en ook durven. Geef deze groep de kans om bijvoorbeeld hun tekening te presenteren in het Engels (´This is a rectangle. Here you see a square.´) of om te vertellen wat hun favoriete vorm is en waarom. Ook kunnen ze iets voorlezen of zelf een liedje verzinnen waarin de woorden voorkomen.

2. Geef leerlingen een flashcard met een vorm erop. Laat ze rondlopen door het lokaal en zoeken naar dezelfde vorm door elkaar vragen stellen. Deze vragen zijn van voren geoefend: ´Have you got a square?´ – Yes, I have / No, I haven´t´. Of: ´Is it a triangle?´- Yes, it is / No, it isn´t´.

3. Zing nogmaals de liedjes uit de inputfase, maar zorg ervoor dat nu alle leerlingen meezingen.

BESTEL: REACTIESPEL SHAPES (ONDERBOUW)

 

4. Laat leerlingen die er aan toe zijn de woorden opschrijven. Je kunt ze bijvoorbeeld een mooie poster laten maken die wordt opgehangen in de klas.

5. In de werkbladen van Spelen met Engels vind je de opdracht om zelf een robot te tekenen. Leerlingen verwerken hierin de vormen die ze hebben geleerd. Daarna presenteren ze hun robot aan elkaar. Als ze ook al de ‘body parts’ hebben geoefend, kunnen ze deze twee thema’s mooi met elkaar combineren.

Ik wens je veel plezier met bovenstaande activiteiten. Probeer het niet allemaal in één les te proppen, maar maak er vier of vijf kortere lesjes van. Ook kun je het thema later nog laten terugkomen in combinatie met een ander thema, zoals ‘My house’ of ‘Food’.

LEES OOK: 10 TIPS VOOR ENGELS BIJ KLEUTERS

error: