School subjects

schoolvakken engelsIn het basisonderwijs gaat het thema ‘my school’ al snel over wat je allemaal ziet in een lokaal of schoolgebouw en wat je gebruikt als je in de klas zit. De woorden teacher, pencil, notebook, desk en window zijn hier enkele voorbeelden van. Er is hier overigens een complete lessenreeks bij te vinden in de webshop (inclusief lesplan, flashcards en spelletjes).

BESTEL: LESSENREEKS ‘MY SCHOOL’

Weten jouw leerlingen hier al alles van en zijn ze toe aan iets nieuws? Dan is het natuurlijk een leuk idee om eens naar de schoolvakken te kijken. In deze blog krijg je allerlei tips voor liedjes en filmpjes, geschikt voor de midden- en bovenbouw. In een volgend blog kijken we naar andere activiteiten die je bij dit thema kunt doen. Window on Britain – school

Liedjes en filmpjes over schoolvakken

School subjects song – English tree TV: Veel herhaling van de zin ‘What’s your favourite subject?’, dus leerlingen zingen dit al snel mee. Er komen bekende vakken in voor, maar ook wat moeilijkere zoals mechanics, philosophy, creative writing. (midden- en bovenbouw)

What’s your favourite subject – English Singsing: Een eenvoudig rollenspel, waarin de vakken maths en P.E. in voorkomen. Er is Engelse ondertiteling, waardoor leerlingen mee kunnen lezen. In de tweede helft van het filmpje is het geluid weg en kunnen leerlingen hetzelfde rollenspel hardop meelezen. Bijvoorbeeld de jongens en de meisjes of de rechter- en linkerhelft van de klas. (middenbouw)

BESTEL: FLASHCARDS MY SCHOOL

schoolvakken engelsKids vocabulary school subjects  – English Singsing: In dit filmpje komen meerdere vakken voorbij en worden er diverse chunks gebruikt, zoals ‘My favourite subject is…’, ‘I love…’ en  ‘I like…’. De woorden worden vaak herhaald en er zijn leuke beelden bij. (middenbouw)

School subjects, what do you learn at school – ELF Learning: De schoolvakken worden in een ritmische manier opgezegd en herhaald. Leerlingen gaan vanzelf de woorden meezingen. Vakken als history, geography, music, science en PE komen voorbij. (midden- en bovenbouw)

School subjects vocabulary – ELF learning: Vervolg op de video hierboven. De vakken worden nu wederom in een ritmische manier opgezegd, maar ook in een korte zin  verwerkt: ‘I think …. is difficult, easy, interesting en fun . Daarna worden de vakken nogmaals herhaald, maar moeten de leerlingen zelf de zinnen hardop zeggen en ook zelf een woord invullen (easy, interesting etc.) (midden- en bovenbouw)

English on tour, school subjects – Cambridge English online: Je kunt beginnen op 1:00 minuut. Zelf vind ik dit een beetje een saai liedje, maar de belangrijkste vakken worden genoemd en er is Engelse ondertiteling. (midden- en bovenbouw)

What a wonderful world – Sam Cooke VEVO: Een heerlijk liedje voor de bovenbouw om enkele vakken te oefenen. Ik heb hier een complete les bij gemaakt, met o.a. een rollenspel, een ‘complete the sentence’ opdracht, een gap fill opdracht (leerlingen vullen na of tijdens het kijken enkele woorden op de lege plekken in) en een memoryspel. Het lesplan, de werkbladen en kaartjes kun je hieronder bestellen voor €3,00.

BESTEL: COMPLETE LES ‘WHAT A WONDERFUL WORLD’

schoolvakken engels

Window on Britain, school – Long Nguyen: Een vrij oud filmpje met niet de beste beeldkwaliteit, maar wel heel leuk om de luistervaardigheid te oefenen. Ook hier heb ik een werkblad bij gemaakt, in zowel een Nederlandse als Engelse variant. De Nederlandse vragen zou je kunnen gebruiken in de middenbouw. Als je de Engelse vragen gebruikt, bespreek ze dan van tevoren en vraag of iedereen snapt wat er bedoeld wordt. (bovenbouw)

DOWNLOAD WERKBLAD WINDOW ON BRITAIN

This is Britain, school – AngloMania: Een filmpje over kinderen van 11 jaar op een school in Engeland. Het filmpje bevat minder informatie dan het filmpje dat hierboven is beschreven: het gaat dus langzamer en is daardoor meer geschikt voor de middenbouw. Het heeft Engelse ondertiteling en er komen diverse vakken in voor zoals art, ICT en science. (middenbouw)

Learn the top 10 school subjects – Learn English with English class: Hier worden tien vakken (zoals history, biology, PE, chemistry, math en computer science) uitgebreid uitgelegd in een vrij hoog tempo. Elk vak heeft een voorbeeld zin. Geschikt voor gevorderde leerlingen. Een tip bij dit filmpje: Geef leerlingen bij elk vak 1 vraag die ze moeten proberen te beantwoorden. Zo blijven ze geconcentreerd.  (bovenbouw)schoolvakken engels

School subjects – Roberta Lumbardi: Eenvoudig filmpje waarin alleen de plaatjes met de Engelse woorden voorbij komen. Aan het eind van het filmpje zijn de woorden weggelaten en moeten de leerlingen het zelf zeggen. Hoeveel weet je er nog? (midden- en bovenbouw)

LEES OOK: SCHOOL (ONDERBOUW)

Superhero high – Learn English kids: Een tekenfilmpje over een wel heel aparte school met vakken als ‘How to see through walls’ en ‘Learn how to fly’. Het filmpje heeft Engelse ondertiteling en een extra werkblad dat je gratis kunt downloaden. Ook leuk bij het thema Superheroes, waar ook een blog over geschreven is. (middenbouw)

At nine o’çlock on Monday – Learn English kids: een leuke rap om zowel de kloktijden, de dagen van de week als de Engelse vakken te oefenen.  Ook hier is een extra werkblad bij en eventueel een grammatica oefening met de keuze tussen in / on (dagen van de week) / at (kloktijden). (midden- en bovenbouw)

UK boarding school – Learn English teens: Leerlingen vertellen over de vakken die ze krijgen. Een vrij pittig filmpje, zonder Engelse ondertiteling, dus echt geschikt voor gevorderde leerlingen. Bij dit filmpje kun je online opdrachten maken, maar je kunt de werkbladen ook uitprinten. Je kunt ook de tekst uitprinten zodat leerlingen kunnen meelezen. (bovenbouw)

LEES OOK: EEN NIEUW SCHOOLJAAR

error: