Opposites

Woordjes leren

Woordjes kun je uit je hoofd leren door het stampen van rijtjes, waarbij er vooral vertalend wordt geleerd. Saai en niet effectief op de lange termijn, maar nog steeds een gebruikelijke manier op de middelbare school. Leerlingen op de basisschool leren woordjes vanuit het Engels door ze aan te bieden in een Engelse context. Denk aan Engelse liedjes, (voorlees-)boeken, filmpjes en input van de leerkracht. Op deze manier wordt het leren van woordjes niet alleen leuker, maar ook veel effectiever. De woordjes krijgen immers een betekenis en komen zo in het lange termijn geheugen. Bovendien kunnen leerlingen de woorden dan ook daadwerkelijk toepassen, in plaats van dat het bij passieve kennis blijft.

LEES OOK: SPELEN MET WOORDJES

Tegenstellingen

In dit artikel krijg je tips over het leren van tegenstellingen, zoals big-small, night-day, slow-fast, cold-hot etc.

1.Het liedje ´Open shut them´ van Super Simple Songs is een geweldige manier om tegenstellingen te oefenen. Bij dit liedje kun je gratis flashcards en een match oefening downloaden op de site van Super Simple. Voordat je het liedje gaat zingen, oefen je eerst de woorden met de flashcards. Je maakt hierbij gebruik van gebaren en je kunt leerlingen ook vragen om jou of de flashcard na te doen.

2.Als je de woorden hebt besproken, ga je samen het liedje zingen. Geef de leerlingen een flashcard, die ze omhoog moeten houden als erover gezongen wordt. Of beeldt de gebaren uit (nog veel leuker!), zoals ´fast and slow´, ´big and small´ en ´loud and quiet´. Bij ´loud´ mogen de leerlingen uiteraard lekker hard meezingen!

3. Laat het liedje zien op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y.

4. Je kunt het nu nogmaals zingen, maar dan op een andere manier. Verdeel de klas bijvoorbeeld in tweeën, waarbij deoppositecards13 ene helft ´fast´ zingt en de andere helft ´slow´.

5. Beeldt een woord uit en laat de leerlingen raden welk woord het is of wat het tegenovergestelde ervan is. Je kunt ook leerlingen een woord laten uitbeelden.

6. Als je op deze link klikt, vind je een luisteroefening, waarbij leerlingen het juiste woord moeten omcirkelen. Print het werkblad uit en vertel de leerlingen dat jij een woord zegt en dat zij uit de drie plaatjes het tegenovergestelde moeten kiezen. Zorg dat je tien woorden voorleest die je hebt geoefend of waarvan je weet dat de meeste leerlingen ze zullen herkennen.  Bijv: Jij zegt ´fast´, de leerlingen omcirkelen het schildpadje want die is ´slow´.http://www.123listening.com/files/adjectives1_ccp3.php

7. Voor heel veel werkbladen, bordspellen, kaartspellen, puzzels en nog meer flashcards, verwijs ik je naar deze link:http://bogglesworldesl.com/opposite_worksheets.htm. Hier vind je alles wat je nodig heb voor dit thema, zowel voor oudere als jongere leerlingen.

opposites8. Op www.youtube.com heeft ELF Kids Videos een paar leuke filmpjes over ´opposites´. Ze dagen de kinderen uit om de woorden en zinnen ritmisch na te zeggen.

Met bovenstaande ideeën kun je wel twee lessen vullen. Dit thema leent zich uitstekend voor bewegend leren, dus geef je leerlingen ook de kans om dit te doen!

error: