Engelse les over school (onderbouw)

In deze blog geef ik je allerlei tips met betrekking tot het thema ´school´. Een onderwerp dat in elke basisschoolmethode voorkomt, maar vaak nogal saai wordt behandeld. Daar gaan wij nu verandering in brengen! Wil je een complete lessenserie voor groep 1 t/m 4? Sla dan deze blog over en download het lespakket vol spelletjes, wervormen, werkbladen en flashcards.

Download: MY SCHOOL, LESSON 1

Voorleesboekengels school

Zoek een prentenboek dat bij het thema past. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor ´Pete the Cat, rockin´ in my school shoes´. Over een gekke kat die met plezier naar school gaat. Door de vele herhalingen kunnen leerlingen al snel mee doen. Ook mogen ze steeds raden waar Pete naar toegaat (the library, the playground, the lunchroom). Het is een leuke manier om de voorkennis te activeren en te praten over de verschillen tussen Pete´s school en die van jullie. Als leerkracht stel je de vragen in het Engels, maar de leerlingen mogen natuurlijk gewoon in het Nederlands antwoorden. Bijv: ´Do we have a library in our school? Do we have a swing on our playground?´

Engels liedje over school

Een leuk liedje is ´School song´ van teachkidsenglish. Omdat het vrij snel gaat, is het handig om van tevoren de voorwerpen samen door te nemen en het liedje langzaam te oefenen. Dit liedje is een goed voorbeeld van Total Physical Response: leerlingen kunnen de tekst uitbeelden en de voorwerpen aanwijzen:

This is my table, this is my chair
This is my bag that I take everywhere
Sit down, stand up, 1 2 3
School school school, for you and meschool engels

This is my pencil, this is my pen
I use my school things again and again
Sit down, stand up, 1 2 3
School school school, for you and me

This is the window, this is the door
This is the ceiling, this is the floor
Sit down, stand up, 1 2 3
School school school, for you and me.

Oefen en zing het liedje een aantal keer, voordat je het op het digibord laat zien.

Download: DOMINO MY SCHOOL

Schoolse voorwerpen in het Engels

Alles wat met school te maken heeft, is natuurlijk te vinden in het klaslokaal. Zorg dat je van tevoren de volgende items in een tas / zak hebt gestopt: pen, pencil, glue, ruler, stapler, eraser, book, notebook, scissors, felt tips, colouring pencils, pencil sharpener, tape. Het aantal voorwerpen hangt af van het niveau van de groep en of je het thema al eens eerder hebt behandeld.

1. Haal steeds een voorwerp uit de tas en laat leerlingen raden wat het is of zeg het woord en laat de leerlingen het nazeggen. Forceer in de onderbouw niets: Als leerlingen er nog niet aan toe zijn
om Engels te spreken, dan is luisteren voldoende.

2. Leg de voorwerpen op de grond in de kring en vraag de leerlingen om goed te kijken. Vervolgens sluiten ze hun ogen en draaien ze zich om. Jij haalt één school engelsof twee items weg en de leerlingen mogen raden wat er mist. Je kunt de klas ook in kleinere groepjes verdelen en het de voorwerpen verdelen: zo komt iedereen aan de beurt.

3. In de middenbouw kunnen de leerlingen al een beetje lezen. Schrijf zoveel mogelijk woorden op gele post-its (teacher, window, book, door, wall, desk, chair, computer, pen, stapler etc.). Met een dikke stift, zodat het goed zichtbaar is. Geef alle leerlingen een post-it en laat ze het woord plakken op het betreffende voorwerp. Vooral de teacher is natuurlijk erg leuk :-). Let op dat het geen chaos wordt: Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld in groepjes van vier door het lokaal laten lopen om het voorwerp te zoeken. Laat de woorden minimaal een week hangen, zodat ze ook zichtbaar zijn als je geen Engelse les hebt.

4. Blinddoek een leerling en geef hem een voorwerp, bijv. een pencil of stapler. Laat hem raden welk voorwerp het is. Je kunt het voorwerp ook in een tas stoppen, zodat ze (zonder te kijken) kunnen voelen.

5. Verspreid de voorwerpen over het lokaal en geef de leerlingen simpele opdrachten: ´Peter, find the rubber and give it to Jenny´, ´Laura, walk to the window´, ´Mark, take the book and put it on your desk´. Afhankelijk van het niveau van de leerling, kun je de opdracht zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt.

Download: HAPPY FAMILIES MY SCHOOL

Digibord

Via deze link kun je een leuk spel in powerpoint downloaden. Zoek het thema ´school´ en start de diavoorstelling. Steeds als je met je muis klikt, komt er een deel van een plaatje tevoorschijn: het is aan de leerlingen om te raden wat het is. Ze vinden dit geweldig!

Wat is er te vinden op youtube? Hier vind je een simpel liedje om de school supplies te oefenen. Leerlingen kunnen de woorden zien en nazeggen. In deze video van ELF Kids komen wat meer voorwerpen voor. Voor de midden- en bovenbouw zijn de ´phrases´ leuker: niet alleen leren de leerlingen dan woordjes, maar ook hele zinnen (´I write on the blackboard´). Er zijn twee delen van. De liedjes van English singsing zijn ook altijd erg leuk voor de middenbouw: ´What´s this, it´s a pencil´. Een verhaaltje kijken kan natuurlijk ook: Peppa Pig, back to school.

Engelstalige bingo

Op deze site kun je bingokaarten met 16 vakjes genereren. Door steeds te ´refreshen´ krijg je een andere bingokaart. Via deze link krijg je iets kleinere bingokaarten (9 vakjes).

Werkbladen

Download: FLASHCARDS MY SCHOOL

– Flashcards en eenvoudige werkbladen zijn hier te vinden. Op de site van learnenglishkids kun je ook enkele flashcards downloaden. Als je voor de zwart-wit variant kiest, kunnen de leerlingen de plaatjes zelf inkleuren.

– In de onderbouw is het geven van input op verschillende manieren heel belangrijk. Als je al met flashcards, liedjes en spelletjes hebt gewerkt, is een luisteropdracht een leuke afwisseling. Print dit werkblad uit en leg aan je leerlingen het volgende uit: ´Look at me and listen to me, please. I will explain how this works. You see 10 rectangles. Can you count the rectangles with me? 1, 2, 3 etc. In each of these rectangles you see 3 pictures. Look at number 1: You see a classroom, a pencil and a paper. I will say a word and you will circle the right picture. So if I say ´pencil´, you will put a circle around the pencil. Do you understand? Then we´ll go to number 2 and you will circle the correct picture. And so on.´

Zorg ervoor dat alle leerlingen naar jou kijken als je dit uitlegt. Zo kun je namelijk de plaatjes aanwijzen op het werkblad en voordoen wat de leerlingen straks moeten doen. Door naar jouw gebaren en mimiek te kijken, weten de leerlingen wat de bedoeling is.

– Het liedje ´Quiet please´ is geschikt voor leerlingen die al een beetje kunnen lezen. Dit liedje met bijbehorend werkblad vind je hier.

Download: BINGO MY SCHOOL

Reacties zijn gesloten.

error: