My school (onderbouw)

In dit blog geef ik je allerlei tips met betrekking tot het thema ´school´. Een onderwerp dat in elke basisschoolmethode voorkomt, maar vaak nogal saai wordt behandeld. Daar gaan wij nu verandering in brengen!

BESTEL: THEMAPAKKET MY SCHOOL

Prentenboekenengels school

Zoek een prentenboek dat bij het thema past. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor ´Pete the Cat, rockin´ in my school shoes´. Over een gekke kat die met plezier naar school gaat. Door de vele herhalingen kunnen leerlingen al snel mee doen. Ook mogen ze steeds raden waar Pete naar toegaat (the library, the playground, the lunchroom). Het is een leuke manier om de voorkennis te activeren en te praten over de verschillen tussen Pete´s school en die van jullie. Als leerkracht stel je de vragen in het Engels, maar de leerlingen mogen natuurlijk gewoon in het Nederlands antwoorden. Bijv: ´Do we have a library in our school? Do we have a swing on our playground?´. Te koop bij Bol.com.

Pete the cat was natuurlijk ooit een kleine kitten. In het boek ‘Pete the kitty’s first day of preschool‘ gaat Pete voor het eerst naar school. Een leuk boek voor groep 1 t/m 4, waarin allerlei bekende woorden in voorkomen, zoals ‘pencils’, ‘snack’, ‘door’, classroom’ en ‘teacher’. Te koop op Bol.com.

Een ander leuk boek voor de onderbouw is ‘Maisy goes to nursery‘. Te koop bij Practicum Educatief (met de code SpelenmetEngels krijg je 10% korting) en bij Bol.com als ‘Maisy goes to preschool’.

LEES OOK: SCHOOL SUBJECTS

Liedje

Een leuk liedje is ´School song´ van teachkidsenglish. Omdat het vrij snel gaat, is het handig om van tevoren de voorwerpen samen door te nemen en het liedje langzaam te oefenen. Dit liedje is een goed voorbeeld van Total Physical Response: leerlingen kunnen de tekst uitbeelden en de voorwerpen aanwijzen:

This is my table, this is my chair
This is my bag that I take everywhere
Sit down, stand up, 1 2 3
School school school, for you and meschool engels

This is my pencil, this is my pen
I use my school things again and again
Sit down, stand up, 1 2 3
School school school, for you and me

This is the window, this is the door
This is the ceiling, this is the floor
Sit down, stand up, 1 2 3
School school school, for you and me.

Oefen en zing het liedje een aantal keer, voordat je het op het digibord laat zien.

BESTEL: DOMINO MY SCHOOL

Flashcards en voorwerpen

Alles wat met school te maken heeft, is natuurlijk te vinden in het klaslokaal. Zorg dat je van tevoren de volgende items in een tas / zak hebt gestopt: pen, pencil, glue, ruler, stapler, eraser, book, notebook, scissors, felt tips, colouring pencils, pencil sharpener, tape. Het aantal voorwerpen hangt af van het niveau van de groep en of je het thema al eens eerder hebt behandeld.

1. Haal steeds een voorwerp uit de tas en laat leerlingen raden wat het is of zeg het woord en laat de leerlingen het nazeggen. Forceer in de onderbouw niets: Als leerlingen er nog niet aan toe zijn
om Engels te spreken, dan is luisteren voldoende.

2. Leg de voorwerpen op de grond in de kring en vraag de leerlingen om goed te kijken. Vervolgens sluiten ze hun ogen en draaien ze zich om. Jij haalt één school engelsof twee items weg en de leerlingen mogen raden wat er mist. Je kunt de klas ook in kleinere groepjes verdelen en het de voorwerpen verdelen: zo komt iedereen aan de beurt.

3. In de middenbouw kunnen de leerlingen al een beetje lezen. Schrijf zoveel mogelijk woorden op gele post-its (teacher, window, book, door, wall, desk, chair, computer, pen, stapler etc.). Met een dikke stift, zodat het goed zichtbaar is. Geef alle leerlingen een post-it en laat ze het woord plakken op het betreffende voorwerp. Vooral de teacher is natuurlijk erg leuk :-). Let op dat het geen chaos wordt: Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld in groepjes van vier door het lokaal laten lopen om het voorwerp te zoeken. Laat de woorden minimaal een week hangen, zodat ze ook zichtbaar zijn als je geen Engelse les hebt.

4. Blinddoek een leerling en geef hem een voorwerp, bijv. een pencil of stapler. Laat hem raden welk voorwerp het is. Je kunt het voorwerp ook in een tas stoppen, zodat ze (zonder te kijken) kunnen voelen.

5. Verspreid de voorwerpen over het lokaal en geef de leerlingen simpele opdrachten: ´Peter, find the rubber and give it to Jenny´, ´Laura, walk to the window´, ´Mark, take the book and put it on your desk´. Afhankelijk van het niveau van de leerling, kun je de opdracht zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt.

BESTEL: HAPPY FAMILIES MY SCHOOL

Digibord

Via deze link kun je een leuk spel in powerpoint downloaden. Zoek het thema ´school´ en start de diavoorstelling. Steeds als je met je muis klikt, komt er een deel van een plaatje tevoorschijn: het is aan de leerlingen om te raden wat het is. Ze vinden dit geweldig! Je vindt soort PowerPoints ook regelmatig in de themapakketten van Spelen met Engels.

Wat is er te vinden op YouTube? Hier vind je een simpel liedje om de school supplies te oefenen. Leerlingen kunnen de woorden zien en nazeggen. In deze video van ELF Kids komen wat meer voorwerpen voor. Voor de midden- en bovenbouw zijn de ´phrases´ leuker: niet alleen leren de leerlingen dan woordjes, maar ook hele zinnen (´I write on the blackboard´). Er zijn twee delen van. De liedjes van English singsing zijn ook altijd erg leuk voor de middenbouw: ´What´s this, it´s a pencil´. Een verhaaltje kijken kan natuurlijk ook: Peppa Pig, back to school.

LEES OOK: PART TIME!

Werkbladen

– Uiteraard heeft Spelen met Engels een set met werkbladen voor je. Van luister- en tekenopdrachten tot spreekvaardigheids- en schrijfopdrachten. Voor elke groep is er wel iets leuks en leerzaams.

– Andere flashcards en eenvoudige werkbladen zijn hier te vinden. Op de site van learnenglishkids kun je ook enkele flashcards downloaden. Als je voor de zwart-wit variant kiest, kunnen de leerlingen de plaatjes zelf inkleuren.

– In de onderbouw is het geven van input op verschillende manieren heel belangrijk. Als je al met flashcards, liedjes en spelletjes hebt gewerkt, is een luisteropdracht een leuke afwisseling. Print dit werkblad uit (ook te vinden in de complete set  werkbladen van Spelen met Engels) en leg aan je leerlingen het volgende uit: ´Look at me and listen to me, please. I will explain how this works. You see 10 rectangles. Can you count the rectangles with me? 1, 2, 3 etc. In each of these rectangles you see 3 pictures. Look at number 1: You see a backkpack, a book and a building corner. I will say a word and you will circle the right picture. So if I say ´book´, you will put a circle around the book. Do you understand? Then we´ll go to number 2 and you will circle the correct picture. And so on.´

Zorg ervoor dat alle leerlingen naar jou kijken als je dit uitlegt. Zo kun je namelijk de plaatjes aanwijzen op het werkblad en voordoen wat de leerlingen straks moeten doen. Door naar jouw gebaren en mimiek te kijken, weten de leerlingen wat de bedoeling is.

– Het liedje ´Quiet please´ is geschikt voor leerlingen die al een beetje kunnen lezen. Dit liedje met bijbehorend werkblad vind je hier.

BESTEL: FLASHCARDS MY SCHOOL

Eindopdrachten

– Laat leerlingen elkaar een rondleiding geven door het lokaal of door de school. Hierbij benoemen ze de woorden die ze hebben geleerd. Oefen van tevoren een korte dialoog:
A: ‘Hello. Can you show me around you classroom?’
B: ‘Yes, of course. Let’s go!’
A: ‘What is this?’
B; ‘This is a….’
A: ‘What is that?’
B: ‘That is a…’

– Geef leerlingen een tekening van een lege rugzak en laat ze hierin diverse voorwerpen tekenen. Ze kunnen natuurlijk ook hun eigen schooltas vullen met voorwerpen waarvan ze de Engelse vertaling weten. Ze benoemen deze woorden hardop: ‘In my backpack there is a… / there are…’

Reacties zijn gesloten.

error: