An adventure called gravity

In dit blog geef ik je ideeën bij het tweetalige boekje ´An adventure called gravity´, vooral geschikt voor groep 3 t/m 5. Het is goed te gebruiken in combinatie met het drietalige boekje ‘Dinnerparty’, waar ik ook een blog over schreef. Beide boekjes zijn te koop in de webshop.

LEES OOK: DINNERPARTY

In het boekje komen de volgende dieren voor: Amigo the sloth, Fanti the elephant, Kakkie the cockatoo, Monito the monkey en Shilly the turtle. Je kunt ervoor kiezen om het boekje eerst in het Nederlands voor te lezen en een paar dagen later in het Engels. Je kunt het natuurlijk ook gelijk in het Engels voorlezen, maar doe dan wel eerst enkele activiteiten vooraf.

BESTEL: BOEKJES JUNGLE THE BUNGLE

Voordat je gaat voorlezen

-Laat het boekje zien aan de leerlingen en vraag welke kleuren ze allemaal zien (brown, green, yellow, blue, pink, red, turqoise). Misschien weten ze ook wel dat er een ´elephant´ op de voorkant staat en ook hier kun je vragen over stellen: ´Is the elephant big or small?´ (maak gebaren terwijl je dit zegt), ´Who knows what these are?´ (wijs naar zijn oren en ogen). Op de achterkant van het boekje zie je een luiaard, ´a sloth´. Een lastig woord, dus goed om van tevoren al even genoemd te hebben.

-Download de flashcards van de vijf dieren die in het verhaal voorkomen en laat ze één voor één zien terwijl je er iets bij vertelt. Bijvoorbeeld: ´Look at this beautiful bird. Would you like to know her name? Can you ask ´What´s your name?´. Her name is Kakkie. This animal is very big and it has big ears. It is an elephant. Shall we ask his name? Elephant, what is your name? My name is Fanti. The monkey is smaller than the elephant. Who knows what colour it is? That´s right: it´s brown! What´s your favourite animal?´.

BESTEL: FLASHCARDS JUNGLE THE BUNGLE

-Als je alle vijf de dieren hebt laten zien en het Engelse woord erbij hebt gezegd, vraag je: ´Which animal is the biggest of them all? Which animal is the smallest?´ . Je bespreekt in het Engels de grootte (big, bigger, biggest, small, smaller, smallest)  van de dieren en legt ze op volgorde van klein naar groot.

-Hetzelfde kun je doen met ´light, lighter, lightest´ en ´heavy, heavier, heaviest´: ´Let´s put the heaviest animal here, which animal is that?´, ´Who do you think is lighter, the monkey or the sloth?´, ´Which animal is the lighest of them all? It´s the cockatoo right?´. Komen jullie er niet uit? Zoek het op via Google!

-Zoek op internet een plaatje van een brug en een groen blad en print deze uit of laat het op het digibord zien. Stel vervolgens een aantal vragen, terwijl je alles met mimiek en gebaren verduidelijkt: ´Do you think the animals can climb on the railing of a bridge? Which animals can do this? Would they fall? What do you think the animals will do with this leaf? . De leerlingen mogen natuurlijk in het Nederlands antwoorden, waarbij jij (gedeelten van) hun antwoorden weer in het Engels herhaalt.

-Je kunt ook een stapje verder gaan door te vragen wie van de dieren het snelst naar beneden valt als ze van de brug zouden springen. En hoe dat dan komt (vanwege de zwaartekracht: ´If there was no gravity, we would all float´). Dit wordt aan het eind van het boekje ook uitgelegd.

Mocht dit te lang duren voor jouw groep, dan sla je deze activiteit over en doe je dit pas nà het voorlezen. Je zegt dan: ´Let´s find out what the animals are doing on the bridge and why they need this leaf!´.

BESTEL: FLASHCARD FUN, 50 WERKVORMEN

Tijdens het voorlezen

Beeld tijdens het voorlezen zoveel mogelijk uit. Wijs de dieren aan als je ze benoemt, doe de dieren na met gebaren of geluiden en/of wijs steeds de flashcards aan die op de grond in de kring liggen of bij het digibord hangen.

Wil je een extra activiteit tijdens een tweede of derde keer voorlezen? Geef de kinderen dan vooraf een flashcard. Zodra ze hun dier horen (of het woordje ´leaf´ en ´bridge´), houden ze de kaart omhoog of gaan ze even staan.

BESTEL: FLASHCARDS WILD ANIMALS

Na het voorlezen

-Ga nog eens alle flashcards af en vraag aan de leerlingen of ze de namen van de dieren nog weten: ´What animal is this? And what is his name?´.

-Hang de flashcards van de dieren verspreid over het lokaal. Wijs de kaarten aan en noem de dieren nogmaals. Geef de leerlingen individueel, in tweetallen of in kleine groepjes opdrachten: ´If you´re a girl, walk to the monkey / Peter, can you point to the turtle? / If you´ve got blue eyes, walk to the elephant / If you´re 7 years old, go to the sloth´ etc.

-Bespreek de volgorde van licht naar zwaar (of van klein naar groot) en bekijk zo of het verhaal door de meeste kinderen begrepen is: ´The turtle used a leaf to slowly go down, but the elephant couldn´t use the leaf, why not? Yes! He was too heavy!´.

-Laat leerlingen op volgorde gaan staan van klein naar groot, zonder dat ze met elkaar mogen overleggen. In stilte, maar met behulp van aanwijzen, wordt er zo een lange rij gevormd van ´smallest to tallest´.

-Laat leerlingen hun favoriete dier uit het boek natekenen of een kleurplaat inkleuren van één van de dieren uit het boek.

-Neem een aantal voorwerpen uit het lokaal (glue, pencil, stapler, paper, book) en bekijk samen welk voorwerp er het zwaarst is en welke het lichtst. Ook dit kunnen ze op volgorde leggen. Daarna kunnen leerlingen dit in groepjes of tweetallen doen, met steeds andere voorwerpen. Ook kunnen leerlingen voorwerpen laten vallen en zo bekijken of ze blijven zweven of direct vallen. Dit wordt op de laatste bladzijde van het boekje aangegeven.

-Geef leerlingen het werkblad waarop ze zelf de dieren tekenen, maar ook ´a leaf´, ´a bridge´ en ´the earth´. Dit kan m.b.v. het boekje of de flashcards.

DOWNLOAD WORKSHEET JUNGLE THE BUNGLE

-Lees het boekje nogmaals voor en laat de leerlingen actief meedoen. Ze kunnen naar een flashcard toelopen op het moment dat je een woord benoemt of (het geluid van) het dier nadoen zodra dat dier horen.

-Laat vergevorderde leerlingen het boekje zelf (voor-)lezen.

error: