Giving directions (deel 1)

Bij Engels in het basisonderwijs draait alles om communicatie: Kinderen leren gesprekken voeren over alledaagse onderwerpen die dichtbij hun belevingswereld liggen. De weg kunnen vragen en wijzen is daar een goed voorbeeld van. De tips in dit blog kun je vast goed gebruiken voor groep 6 t/m 8.

BESTEL: THEMAPAKKET GIVING DIRECTIONS 

Filmpjes en liedjes

Asking for and giving directions – Easy English: Een duidelijk animatiefilmpje waarin er verschillende voorbeelden worden gegeven om de weg te vragen en uit te leggen. Jammer van de digitale stemmen, maar verder zeker de moeite waard: Ook de Engelse ondertiteling is fijn. Je kunt het filmpje ook af en toe op pauze zetten en enkele vragen stellen om de aandacht erbij te houden. Bijvoorbeeld:

– Is the hotel room on the right side or left side?
– Which shop is next to the pharmacy?
– Where is the Atm?
– Is the post office opposite or next to the museum?
– What do people say first when they want to ask something?
– Where is mum?
– The shopping mall is …. to the cinema.

Give and get directions – TalkingHeads: Een oud filmpje, maar prima te gebruiken voor tussendoor. Je kunt de eerste 30 seconden overslaan. Ook hier is het leuk om naderhand een vraag te stellen: Wie heeft de route onthouden?

Not afraid to ask for directions – National Geographic: Interactief filmpje, waarin leerlingen de route moeten proberen te onthouden. Het gaat behoorlijk snel, maar het heeft een zeer verrassend eind! Geschikt voor groep 7 en 8.

LEES OOK: GIVING DIRECTIONS, DEEL 2

Directions Rap song – Englishthroughmusic: Leuke rap! Door de herhaling en het ritme nodigt het echt uit om mee te doen. Oudere of gevorderde leerlingen vinden het misschien leuk om daarna zelf een soort rap te maken.

Where is the restaurant? – English singsing: Een eenvoudig liedje voor de middenbouw. Eerst kijken en luisteren, dan zelf zingen met de Engelse ondertiteling.

Excuse me, where’s the bank – English singsing: Een animatie filmpje met rap voor de middenbouw. Met eenvoudige chunks en veel herhaling. Ook hier zingen de leerlingen de tweede keer zelf door de ondertiteling te lezen.

Giving directions – English for beginners: Overzicht van de belangrijkste woorden en zinnen m.b.v. afbeeldingen en een voice over.

BESTEL: FLASHCARDS ‘GIVING DIRECTIONS’

Oefenen

Listening exercise – Giving directions – LearnEnglishTeens: Goede luisteropdracht van de British Council. Je kunt het afspelen via de site of downloaden op je eigen computer. Er is een handig werkblad bij met diverse opdrachten. Voordat ze gaan luisteren, maken leerlingen de eerste opdracht. Het is hierbij fijn als ze al input hebben gehad m.b.v. een filmpje en flashcards. Er zijn ook opdrachten voor tijdens en na het luisteren. Geschikt voor groep 7/8.

– Leuke werkbladen voor groep 5 en 6 (of voor kinderen in groep 7 en 8 die nog niet eerder Engels hebben gehad) vind je op de site van LeanEnglishKids. Je kunt ze gratis downloaden en je vindt er ook de antwoorden.

– Leuke opdrachten vind je op de site van Teach-this.com. Ik deel met jullie een ‘information gap activity’ voor tweetallen: Hier de instructie. Leerlingen gaan elkaar om de beurt vragen stellen en zo hun eigen plattegrond invullen. Het werkblad van leerling A, vind je hier. Het werkblad van leerling B is hier. Let er op dat kinderen al voldoende geoefend hebben met ‘places in town’ en bekend zijn met de vocabulaire van ‘asking and giving directions’.

– Met de spellen van SpelenmetEngels oefenen leerlingen de vocabulaire. Je kunt beginnen met bingo (kinderen hoeven dan nog niet zelf te spreken, maar horen de woorden wel) en daarna kun je diverse werkvormen doen met de flitskaartjes en memorykaartjes. Denk bijvoorbeeld aan ‘Find your match’. Met het bordspel kunnen ze zinnen maken aan de hand van de plaatjes die ze zien. Ook zijn er minilocobladen om de spelling / het lezen van de woorden op een spelende manier te oefenen. Binnenkort verkrijgbaar in de webshop.

LEES OOK: SHOPPING (DEEL 1)

– Laat leerlingen als eindopdracht een eigen plattegrond tekenen, waarbij ze omschrijven hoe je naar 3 of 4 winkels en/of gebouwen moet lopen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld presenteren in tafelgroepjes: Klasgenoten vragen naar enkele winkels, de leerling omschrijft. Jij kunt dan rondlopen en begeleiden.

Kennen ze de woordjes van het thema ‘My town’ nog niet? Laat ze dan door de klas lopen, in de gymzaal of op het schoolplein. Dit kan prima in tweetallen: De ene leerling omschrijft hoe de andere leerling moet lopen.

Om het wat realistischer te maken, kun je diverse voorwerpen neerleggen. Leerling A vraagt: ‘Excuse me, how do I get to the teacher’s chair / to the ball / to the book, to my best friend?’, waarop leerling B antwoordt: ‘You go straight ahead, you take the first turn on your right and then it’s the first turn left’.

BESTEL: THEMAPAKKET SHOPS

Rollenspellen

Dit thema nodigt natuurlijk uit tot het naspelen van dialogen. Je vindt diverse voorbeelden in de filmpjes en liedjes hierboven, maar je kunt ze ook bestellen in de webshop van SpelenmetEngels.

In groep 5 (misschien zelfs nog in groep 6, afhankelijk van het niveau van jouw leerlingen) houd je het bij zeer eenvoudige dialogen die leerlingen snel uit het hoofd kunnen leren en waarin alleen gebruik gemaakt wordt van voorzetsels:

* Excuse me. Where can I find the pharmacy?
– It’s next to the supermarket.

* Excuse me. Where is the cinema?
– It’s behind the car park.

* Excuse me. Where is the train station?
– It’s near the hospital.

Vanaf groep 6 kun je de dialogen uitbreiden en wat moeilijker maken. Je vindt deze dialogen in bovenstaande filmpjes en in het themapakket en / of de werkbladen van Spelen met Engels (binnenkort verkrijgbaar).

LEES OOK: SHOPPING (DEEL 2)

error: