Loading...

VVTO training

//VVTO training
VVTO training 2018-04-20T07:54:04+00:00

De meerdaagse vvto-training is bedoeld voor basisscholen die nog niet met Engels zijn begonnen, maar het wel willen gaan invoeren en voor basisscholen die zijn begonnen met het geven van Engels.

De training bestaat uit vier dagdelen van drie uur, verspreid over driekwart van een schooljaar. We  gaan in op de didactiek en de theorie van het leren van een vreemde taal, waarbij de theorie voortdurend ondersteund en afgewisseld wordt door actieve en coöperatieve werkvormen. We gaan aan de slag met het bedenken van een Engelse lessenserie voor de diverse groepen, met of zonder hulp van een al gebruikte methode. Daarnaast komen onderwerpen als TPR, differentiatie, Classroom English en natuurlijk aan spelen met Engels aan bod. De werkvormen die je in de training ervaart, kun je direct toepassen in je eigen klas.

Tijdens de studiedagen ontvangt elke leerkracht een reader waarin alle theorie uitgebreid staat beschreven. Ook ontvangt het team een boekje met kopieermateriaal en een lijst met handige bronnen.

De bedoeling is dat je tussen de bijeenkomsten door zelf aan de slag gaat in de praktijk. Spelen met Engels begeleidt de leerkrachten gedurende het hele schooljaar (via de mail of telefonisch), bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een les of bij het bedenken van een werkvorm.

Na het volgen van de training zou je kunnen kiezen voor het keurmerk TalenT. Meer informatie hierover vind je hier.

“Wij hadden als team inspiratie nodig om een goede vvto-school te worden. We zochten een training waar je dingen ging doen en niet alleen maar saai moest luisteren. We wilden geïnspireerd worden door dòen en ´Spelen met Engels´ paste hier het beste bij. De trainingsdagen werden altijd op maat aangepast. Waar behoefte aan was, werd gedaan en daarom waren de trainingen erg fijn. We leerden door te doen en daardoor werden we gemotiveerd om het in onze eigen klas uit te voeren.”

Sabiena Veenhuizen, ´t Sterrenpad, Nuis

“Ons team had behoefte aan praktische handvatten en een goede opbouw voor de Engelse lessen. Door onze eerdere ervaring met een vrij theoretische vvto-trainer, zochten we nu een energieke en actieve cursus. De training van Lauren was ontspannen en gevarieerd in activiteit en inhoud, zowel voor de onder- als bovenbouw. Het was ´Engels beleven´ en heel praktisch. Graag een vervolg volgend schooljaar!”

Anita Boevink, de Laarakker, Arnhem

“De training was heel waardevol, laagdrempelig en effectief. Eindelijk praktische voorbeelden die je meteen kunt toepassen in je groep. Hierdoor groei je zelf! De werkvormen waren gevarieerd en de sfeer was informeel. We weten nu hoe we een goede les Engels moeten opbouwen en waar we rekening mee moeten houden. Lauren is een fijne en enthousiaste trainer.”  

Diverse leerkrachten , de Laarakker, Arnhem

“Ons team liep een beetje vast met de methode die we voor Engels gebruiken. We zochten een training waarin we konden ervaren dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn om Engels te geven. Ik had als vvto-coördinator al eerder een workshop van ´Spelen met Engels´ gevolgd en was daar heel enthousiast over. Lauren heeft ons in vier studiemiddagen spelenderwijs geleerd om de methode (af en toe) los te te durven laten en in fases toe te werken naar een communicatief einddoel. Collega´s geven aan dat de training afwisselend was, dat de sfeer ontspannen en veilig was en dat ze veel verschillende werkvormen hebben ervaren.  De bevlogenheid en het enthousiasme van Lauren werkt aanstekelijk.” 

Jolanda van Soest, Johan Frisoschool, Wageningen