Hieronder lees je allerlei feiten over VVTO-Engels: vvto

*Al meer dan 1100 basisscholen in Nederland bieden Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (vvto) aan.

*Er is een pilot aan de gang waarin twintig basisscholen volledig tweetalig onderwijs geven. Dit betekent dat 30-50% van de tijd in het Engels (of Frans of Duits) les zal worden gegeven.

*Aandacht voor Engels heeft geen negatief effect op het Nederlands. Leerlingen op vvto-scholen behalen significant hogere scores op 4 van de 5 verplichte Nederlandse taaltoetsen, dan de landelijke norm. Op het vijfde toetsonderdeel, de AVI-toetsing, behalen vvto-leerlingen het gemiddelde niveau.

*Drie instellingen hebben een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld om de kwaliteit op de vvto-scholen te
meten: Kijkwijzer (EarlyBird), TalenT-keurmerk (CHE, Marnix Academie, Hogeschool Arnhem-Nijmegen) en Drietalige scholen in Friesland (Cedin). Deze keurmerken voldoen aan de Landelijke Standaard vvto Engels die is ontwikkeld door het Europees Platform, enkele Pabo’s en andere vvto-experts. Na de meerdaagse didactische vvto-training van Spelen met Engels, kun je voor zo´n keurmerk gaan.

* Engels in de kleuterklassen is makkelijk in te passen in de dagelijkse gang van zaken, zonder dat er een methode aan te pas hoeft te komen. Denk aan een voorleesverhaal, liedjes zingen, een spelletje of filmpjes op het digibord. LEES OOK: 10 TIPS VOOR ENGELS BIJ KLEUTERS

* Kinderen op jonge leeftijd vinden het alleen maar leuk vinden om Engels te leren. Op de middelbare school wordt het woordjes stampen en teksten lezen. Op de basisschool ligt de nadruk op spelenderwijs Engels leren.

* In 2017 hebben Marianne Bodde- Alderlieste en ik hard gewerkt aan de revisie van ´Engels in het basisonderwijs. (meer dan de) kennisbasisvakdidactiek´.  In tien hoofdstukken vind je alles wat je moet weten over het invoeren en uitwerken van VVTO-Engels op jouw school. Met heel veel praktische tips en werkvormen.

LEES OOK: ENGELS IS EEN DOE VAK