Nicolaaschool, Oss

De driedaagse training was leerzaam en uitdagend, het heeft een enorme boost gegeven om weer vol enthousiasme met Engels aan de slag te gaan. We leerden door te doen en dat is precies wat een … lees verder

Nicolaasschool, Oss

We geven al jaren Engels op de Nicolaasschool in Oss en we wilden het vak weer een boost geven. Ik had al eerder een workshop van Lauren gevolgd en haar praktische aanpak leek mij passend … lees verder

IKC Prins Claus, Zoetermeer

“De studiemiddag was heel inspirerend en interactief. We hebben geleerd dat we meer Engels zouden kunnen praten tijdens de lessen en dat we onze methode ‘Take it easy’veel leuker kunnen maken met allerlei werkvormen.De drempel … lees verder

Cleijn-Hasselt, Tilburg

“De training was leuk, leerzaam en praktisch: de theorie kan meteen worden toegepast in de praktijk. We hebben geleerd om te starten vanuit een doel (wat kunnen de leerlingen over een aantal weken?), vervolgens klein … lees verder

Cleijn-Hasselt, Tilburg

“Als vvto-coördinator had ik al eerder deelgenomen aan een workshop van Lauren op een symposium. Door haar enthousiasme en ook door alle ideeën op de site en op de Facebookpagina van Spelen met Engels, nam ik … lees verder

CBS de Duyvencamp, Zwolle

“Ons team had vooral behoefte aan concrete handvatten om Clil vorm te geven binnen ons vvto-onderwijs. We hoorden van een andere school in Zwolle enthousiaste verhalen over de studiedagen van ´Spelen met Engels´ en besloten … lees verder

Basisschool Aventurijn, Houten

“Een aantal collega´s had al eerder een workshop van Lauren gevolgd en was hier erg enthousiast over. We benaderden haar daarom voor drie studiedagen over CLIL. Na de eerste studiedag hebben we, op advies van … lees verder

OBS De Kameleon, Driel

“Toen we besloten om Engels vanaf groep 1 serieus te gaan aanpakken, zochten we contact met Lauren. Mijn collega en ik hadden al eerder een workshop van haar gevolgd tijdens een VVTO-symposium. Haar enthousiasme en … lees verder

P.C. Basisschool Rehoboth, Boskoop

“We geven al jaren Engels vanaf groep 1 en we zochten een inspirerende workshop om het team weer even een ´boost´ te geven. Na een telefoongesprek met Lauren, waarin we onze wensen op tafel legden, … lees verder

Van Harteschool, Houten

“Onze oude methode voor Engels was te frontaal en dus zochten we naar manieren om het vak Engels meer te integreren in ons dagelijks onderwijs. Onze vvto-coördinator was daarom al regelmatig te vinden op de … lees verder

Koningin Emmaschool, Zwolle

“Omdat onze vvto-school sterk groeit, hebben we veel nieuwe collega’s. Het is een uitdaging om het niveau van Engels hoog te houden en daarom zochten we naar een speelse manier om input te geven aan het … lees verder

error: