leerkracht

/Tag:leerkracht

Wat is ´Output´en wanneer zijn leerlingen er aan toe?

2018-02-18T09:22:10+00:00

Ik kom nog best vaak groepsleerkrachten tegen die in hun Engelse lessen de nadruk leggen op spelling en grammatica. Al in groep 5 en 6 worden er woordjes mee naar huis gegeven, die [...]

Onderzoek naar de effecten van vvto

2018-02-18T09:41:46+00:00

In dit artikel lees je enkele feiten uit een onderzoek dat is gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen. Het was een Masterthesis Onderwijskunde over de effecten van vroeg vreemde [...]

Leerlingen helpen bij het leren van een taal: Scaffolding

2018-02-18T16:37:28+00:00

Een vorm van ondersteuning die je als leerkracht aan je leerlingen kunt bieden als ze bezig zijn met de Engelse taal, is ´scaffolding´. Onder scaffolding wordt verstaan: “het reper [...]

Kieswijzer vvto

2018-02-18T09:54:30+00:00

Veel basisscholen zijn bezig met het zoeken naar de juiste methode voor Engels. Sommige scholen kiezen een methode omdat het een handige leidraad is, anderen kiezen een methode omd [...]

Kerndoelen Engels Primair Onderwijs

2018-02-18T12:08:30+00:00

Het vak Engels is, net als de vakken Nederlands en wiskunde, een kernvak. Dit betekent dat er op het eindexamen voor slechts één van deze vakken het cijfer 5 mag worden gehaald. Va [...]

Ja maar… (deel 2)

2018-03-02T15:06:15+00:00

In de blog ´Ja maar... (deel 1)´ schreef ik over twee belangrijke ´ja maars´ die leerkrachten regelmatig gebruiken als het gaat om Engels in het basisonderwijs: ´Ja maar ik ben nie [...]

Ja maar…. (deel 1)

2018-02-19T15:15:57+00:00

Ik spreek een heleboel leerkrachten. De meesten ontmoet ik op workshops, trainingen of conferenties en zijn heel enthousiast over Engels in het basisonderwijs. Ze willen hier meer [...]

Wat is input en hoe geef je het?

2018-02-18T09:23:23+00:00

Bij het leren van een vreemde taal is het belangrijk dat leerlingen worden blootgesteld aan ´input´: Dat betekent dat ze de taal zoveel mogelijk moeten horen (van hun ouders of lee [...]

Hoe houd je je leerlingen een hele les gemotiveerd?

2018-02-18T16:52:37+00:00

Soms vraag je je af hoe het toch komt dat sommige leerlingen maar niet geïnteresseerd lijken te zijn in je Engelse les. Of waarom ze het ene moment wel enthousiast meedoen en het v [...]