Rekenen in het Engels (deel 1)

Of je nu lesgeeft in de onder-, midden- of bovenbouw, rekenen in het Engels kan in alle groepen en is geschikt voor iedere leerling. Het kan variëren van eenvoudig tellen tot het oplossen van ingewikkelde sommen. In dit blog, maar ook in deel 2 en deel 3, geef ik je een groot aantal tips om met jouw klas te rekenen in het Engels.

Liedjes op YouTube

Typ de zoekterm ´numbers efl´ of ´numbers esl´ in en je zult versteld staan van het aantal liedjes dat tevoorschijn komt. Afhankelijk van wat de leerlingen al weten, kun je met behulp van liedjes tellen tot 10, 20, 100 en zelfs 1000. Hieronder tien tips:

– The big numbers song – KidsTV 123: Doortellen door 1 triljoen. Mijn leerlingen vonden dit geweldig!
Ten littles fishies – SuperSimpleSongs: Schattig liedje voor de onderbouw.
Numbers freeze dance song – The Kiboomers: Leuk interactief liedje voor de onderbouw. Lekker meebewegen.
Numbers song 1-20 – The singing walrus: Geschikt voor de middenbouw. Het liedje wordt drie keer herhaald, waarbij het steeds sneller gaat.
Let’s count to 100- SuperSimpleSongs: Rustig liedje, waarin per tiental tot honderd wordt geteld.
Big numbers song – The singing walrus: Tellen tot 100! Het gaat per tiental en redelijk snel. Een uitdaging voor kinderen vanaf groep 5.
Add ’em up – Harry Kindergarten music: Optellen met getallen tot tien. Leuk liedje voor de middenbouw.
Learn addition up to ten – Kids Academy: Geen liedje, maar eeen leuk filmpje over pinguins. Geschikt voor de middenbouw.
The addition math song – Kids learninng tube: Liedje voor de bovenbouw (gevorderde leerlingen), best moeilijk omdat er veel tekst wordt gezongen.
Let’s learn our addition facts – Harry Kindergarten music: Oefenen met eenvoudige sommen. Hardop meezingen voor de midden- en bovenbouw.

BESTEL: THEMAPAKKET CLASSROOM ENGLISH

Werkvorm tellen

Laat de leerlingen in een kring staan en om de beurt, op volgorde, een getal tot twintig noemen. Degene die ´five´ of ´fifteen´ heeft, moet gaan zitten. Als je bij 20 bent, begint de groep weer opnieuw met tellen. Hoe kleiner het groepje wordt, hoe sneller het tellen moet gaan. Welke leerling blijft er uiteindelijk over? Een spannend en simpel spel dat puur met geluk te maken heeft.  Je kunt natuurlijk elk willekeurig getal nemen, maar ´fifteen´ is handig, omdat deze meestal verkeerd wordt uitgesproken (namelijk als fiveteen).  Door steeds even te stoppen bij ´fifteen´, blijft de uitspraak beter hangen.

Je kunt dit spel variëren door maar tot tien te tellen of juist nog wat verder, bijvoorbeeld tot dertig. Ook kun je ervoor kiezen om de leerlingen die het getal niet weten, te laten zitten. Zeker als ze al een aantal lessen over dit thema hebben gehad en er dus mee geoefend hebben. Herhaal dit spel meerdere keren in het schooljaar.

LEES OOK: REKENEN IN HET ENGELS (DEEL 2)

Werkvorm rekenen

Leg de betekenis van ´plus´, ´equals´ en eventueel ´minus´ uit, zodat je sommetjes kunt oefenen. Geef extra input met een liedje of filmpje (zie hierboven). Geef alle leerlingen een kaartje met een getal erop (afhankelijk van het niveau een getal tussen 1 en 10 of tussen de 1 en 20 of nog hoger). Je kunt sommige leerlingen hetzelfde getal geven of leerlingen in tweetallen laten werken. Jij benoemt een som (bijvoorbeeld three plus two equals…?) en de leerlingen met het juiste kaartje staan op en geven het antwoord. Het voordeel hiervan is dat iedereen meedenkt en dat leerlingen elkaar ook helpen.

Heb je geen zin om kaartjes te maken? Dan wijs je een leerling aan, zegt een som (four plus one equals…?) en de leerling geeft de oplossing in het Engels. Je kunt ook nog een getallenbord ophangen, zodat leerlingen het getal kunnen aanwijzen.

Bedenk de sommen van tevoren, zodat elke som een uniek antwoord heeft (bijv. 1 tot en met 20 bij een klas van 20 leerlingen). Geef de makkelijke sommetjes aan leerlingen die nog niet zo goed kunnen rekenen of, zoals al eerder gezegd, laat leerlingen in tweetallen werken. Uiteraard kun je deze werkvorm ook in de bovenbouw doen met moeilijkere sommen. Je kunt eventueel ‘minus’ en ook ‘times’ toevoegen.

BESTEL: BEAR HUNT LESPAKKET

Bingo & Memory

Laat de leerlingen hun eigen bingokaart maken. Jij roept de getallen in het Engels, zij kruisen af. Leerlingen die al verder zijn, kun je een bingokaart geven met daarop de getallen voluit geschreven. Het woord ´eight´ is toch net wat lastiger te vinden als het getal ´8´.

Maak combinaties met dezelfde getallen (3-3) of met getal-spelling (3 – three). Zo kunnen leerlingen in groepjes memory spelen, waarbij ze de getallen hardop benoemen. Je kunt ook levend memory spelen, waarbij leerlingen uit de groep een nummer moet zeggen en twee leerlingen moeten raden wie erbij elkaar hoort. Dit kun je moeilijker maken door niet met getallen, maar met sommetjes te werken.

Spel de getallen

numbers

Wil je de spelling van de getallen tot tien oefenen? Kijk dan met je klas naar deze rap: Numbers words rap of naar dit humoristische filmpje (bovenbouw): The spelling the numbers song.

Je kunt op internet genoeg werkbladen vinden om de spelling te oefenen, maar voor de volgende opdracht is geen werkblad nodig:  Geef de leerlingen per tweetal een envelop met losse letters. Je vertelt hen dat ze van al deze letters zes getallen kunnen maken. Je schrijft de getallen op het bord (niet voluit, maar gewoon als getal!), bijvoorbeeld: 1, 5, 3, 8, 12,17. Het is aan de leerlingen om deze getallen nu voluit neer te leggen m.b.v. de losse letters. Wie is het snelst en wie doet het foutloos?

BESTEL: THEMAPAKKET FOOD AND DRINKS

 

Reacties zijn gesloten.

error: