Dit document bevat een helder overzicht van de kerndoelen Engels in het basisonderwijs, in combinatie met de doelen van het Europees Referentiekader. Per vaardigheid (lezen, luisteren, schrijven, spreken & gesprekjes voeren) worden de doelen uitgebreid beschreven, met duidelijke voorbeelden. Ook per bouw (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8) worden de doelen geformuleerd en geven we suggesties voor mogelijke thema´s.

Deze thema´s worden verder uitgewerkt met woorden en chunks in de bijbehorende woordenlijsten, apart te bestellen op deze site: Woordenlijst groep 1 t/m 4, Woordenlijst groep 5 t/m 8.

Het document is zeer handig voor scholen die zonder methode werken, maar wel behoefte hebben aan een bepaalde structuur. Ook voor scholen die wél met een methode werken, maar deze misschien wat vaker willen loslaten of zich afvragen of de doelen wel gehaald worden, is dit een prettig naslagwerk. Het document is, na betaling, bedoeld voor eigen gebruik op de school en mag niet worden gedeeld met andere scholen.