Een nieuw schooljaar (bovenbouw)

Heb je nog geen idee voor je eerste Engelse les? Of vind je de eerste les uit de methode die jullie gebruiken misschien te saai? Ga dan aan de slag met onderstaande lesactiviteit (vooral bedoeld voor groep 7 en 8, maar ook in groep 5 en 6 al goed te gebruiken).

LEES OOK: EEN NIEUW SCHOOLJAAR (ONDER- EN MIDDENBOUW)

Who is it?

Verdeel de leerlingen in tweetallen. Deel de vragenlijst uit en neem deze klassikaal door om de uitspraak te oefenen en om te checken of iedere leerling de vragen begrijpt.  Als alle vragen zijn besproken, gaan de leerlingen de antwoorden zelf invullen, zonder dat ze kijken bij of overleggen met klasgenootjes. Als leerlingen het antwoord niet in het Engels weten, mogen ze het in het Nederlands opschrijven. Weet een leerling het Engelse antwoord wél, maar is hij niet zeker van de spelling, dan is dat natuurlijk geen probleem.

DOWNLOAD VRAGENLIJST

Als iedereen klaar is, worden de vragenlijsten ingeleverd. (Tip: Wacht niet op de leerlingen die nog niet klaar zijn: zij hebben in ieder geval iets ingevuld, dus dat is goed genoeg. Anders moeten de snellere leerlingen te lang wachten.) Je pakt nu één van de vragenlijsten en leest willekeurig een aantal antwoorden: het is aan de groep om te raden om welk klasgenootje het gaat. Als de antwoorden in het Nederlands geschreven staan, geef je als leerkracht de Engelse vertaling. Leerlingen vinden het erg leuk om te raden, dus de handen gaan snel en vaak omhoog.

Bijvoorbeeld: ´This person is 10 years old. He (or she) loves spaghetti and he has one sister. He is very good at playing tennis´. Als de leerling geraden is, pak je een volgende vragenlijst en kies je weer een aantal (niet te makkelijke) antwoorden uit. Zo ga je door tot de laatste leerling.

BESTEL: THEMAPAKKET CLASSROOM ENGLISH

Interview each other

Een variant op bovenstaande activiteit is elkaar interviewen. Print het interview uit en geef iedere leerling een werkblad. Laat de leerlingen in tweetallen werken. Ze stellen elkaar de Engelse vragen die op het werkblad vermeld staan. Ook deze vragen neem je eerst even klassikaal door om zo de betekenis en de uitspraak te oefenen.  Als een leerling het Engelse antwoord niet weet, mag dit ook in het Nederlands gegeven of opgeschreven worden. Weet een leerling het Engelse antwoord wél, maar is hij niet zeker van de spelling, dan is dat natuurlijk geen probleem.

DOWNLOAD HET INTERVIEW

Als alle leerlingen (bijna) klaar zijn, verzamel je de werkbladen en lees je (net als bij de eerste activiteit) een aantal antwoorden op, zonder de naam van de leerling te noemen. Ook nu raden de leerlingen wie er van hun klasgenoten bedoeld wordt. Je kunt de leerlingen na het interview ook in groepjes van 4 of 6 laten werken: Nu vertellen ze aan elkaar (in het Engels uiteraard) wie ze hebben geinterviewd en wat ze de leukste of meest bijzondere antwoorden vonden.

Met deze activiteit oefen je de leesvaardigheid (de interviewer leest de vragen), de gespreksvaardigheid (het vragen en antwoorden), de schrijfvaardigheid (de antwoorden in het Engels noteren) en de luistervaardigheid (de klas luistert naar de leerkracht als hij de antwoorden opleest). Ook oefen je het werken in tweetallen én leren de leerlingen elkaar beter kennen. Vooral de vraag: ´What are you really good at?´ is een hele persoonlijke.

BESTEL: FLASHCARDS ‘MY SCHOOL’

Wil je je leerlingen meer laten bewegen? Kijk dan eens naar dit filmpje voor een leuke activiteit. 
Oefen van tevoren met de volgende chunks:

– Jump in, jump out, turn yourself around
– Jump in, jump out, introduce yourself!
– My name is …. (naam) and I like …..(activiteit) and I can … (activiteit + beweging)

Tussendoor roepen de kinderen steeds ´yeah´en ´all right, all right, all right´ om zo een ritme te krijgen. Bij ´all right, all right, all right´ doen de kinderen de beweging na die de leerling in het midden voordoet. Even een paar keer oefenen en dan gewoon doen met de hele klas! Je hebt gegarandeerd een gezellige les, waarin jij als leerkracht ook nog eens wat leert over je leerlingen. Veel plezier!

BESTEL: ‘COUNT ON ME’ (COMPLETE LES)

error: