Kerndoelen Engels Primair Onderwijs

Het vak Engels is, net als de vakken Nederlands en wiskunde, een kernvak. Dit betekent dat er op het eindexamen voor slechts één van deze vakken het cijfer 5 mag worden gehaald. Vanaf 2014 is Engels ook officieel een kernvak in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Alle VO scholen moeten dus rekening houden met de nieuwe tussendoelen, de landelijke tussentijdse toetsen en een leerlingvolgsysteem voor deze kernvakken. Voor Engels is dit allemaal grotendeels gebaseerd op het ERK (Europees Referentie Kader).

BESTEL: DOELEN VOOR ENGELS VANAF GROEP 1

Als Engels zo´n belangrijke rol speelt in het voorgezet onderwijs, is het best vreemd dat er op veel basisscholen nog nauwelijks aandacht wordt gegeven aan dit vak.

De kerndoelen zijn (nog steeds) niet heel gedetailleerd en het is geen onderdeel van de Cito eindtoets. Het vak is verplicht vanaf groep 7, maar een groot aantal leerkrachten geeft toch liever de prioriteit aan andere vakken. Bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek of omdat ze niet zo goed weten hoe ze het vak vorm moeten geven. Gelukkig zijn er al bijna dan 1200 basisscholen in Nederland die een uur (of meer) Engels geven vanaf groep 1, zodat de aansluiting met het voortgezet onderwijs soepeler verloopt. Nu nog de rest van Nederland!

Kerndoelen Engels

13 De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.

14 De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

15 De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.

16 De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

LEES OOK: DE METHODE BEPAALT NIET JE DOEL

Praktische lessen

Hoe kun je deze kerndoelen nu omzetten in praktische lessen? Een aantal handige voorbeelden hiervan staan op de website van slo. Klik op de leerlijn van het kerndoel en lees alles over het doel en de uitgangspunten. Er is een apart kopje met ´CLIL´ in opgenomen.  Ook kun je op een bepaalde groep klikken (bijv. groep ½) en zo bekijken wat er van de leerlingen en van de leerkracht wordt verwacht bij dit kerndoel. Bij ´doorkijkje´ zie je voorbeelden van materiaal dat kan worden gebruikt.

Vind je dit teveel gedoe? Spelen met Engels heeft álle doelen, zowel de kerndoelen als de doelen van het Europees Referentiekader, voor je op een rijtje gezet in een overzichtelijk document. Per groep zie je aan welke doelen je zou moeten voldoen en hoe je dit in de praktijk voor elkaar kunt krijgen. Ook is er een handige woordenlijst die je kunt gebruiken bij het opzetten van een leerlijn.

BESTEL: THEMA’S EN WOORDEN VOOR GROEP 1 T/M 8

Als je er als basisschool over denkt om Vroeg Engels in te voeren, raad ik je het boek ´Engels in het basisonderwijs, (meer dan de) kennisbasis vakdidactiek´ aan, geschreven door Marianne Bodde- Alderlieste en mijzelf. Ook kun je de meerdaagse vvto-training van Spelen met Engels inzetten voor het hele team: Een didactische training vol werkvormen, zodat Engels een goede basis krijgt binnen de school.

LEES OOK: DE EFFECTEN VAN VVTO

error: