Het ideaalprofiel van een vvto-leerkracht

Ik begrijp best waarom sommige groepsleerkrachten het niet zien zitten om Engels te geven vanaf groep 1. Niet alleen past het nauwelijks in het rooster, maar het vergt ook extra (voorbereidings-) tijd en energie van de leerkracht. In het handboek vvto en op de website van het Europees Platform kwam ik onderstaand lijstje tegen. In dit lijstje staan ´slechts´ 17 eisen op pedagogisch en didactisch gebied waaraan de ideale vvto- leerkracht zou moeten voldoen.

Voordat je deze punten gaat lezen en je compleet ontmoedigd raakt, kan ik je geruststellen: Veel van deze ´eisen´ heb je als leerkracht al in je en kun je zonder al te veel moeite toepassen. Maar hoe? Dat kun je ervaren en leren in de vvto-training of online cursussen van Spelen met Engels.

Pedagogische en didactische kennis en vaardigheden

 • De leerkracht kan in een vreemde taalomgeving veiligheid creëren voor alle leerlingen.
 • De leerkracht kan leerlingen op een correcte (positieve) wijze en op verschillende manieren corrigeren, zoals door herhaling, ontkenning, vragen, non-verbale feedback.
 • De leerkracht gebruikt de vreemde taal zo dat dit de leerlingen stimuleert om zich ook in die taal uit te drukken.
 • De leerkracht is in staat om de vreemde taal op een goede manier aan te bieden en toegankelijk te maken voor de leerlingen.
 • De leerkracht kan differentiëren en vvto Engels op maat aanbieden.
 • De leerkracht weet hoe hij de door het team opgestelde taaldoelen kan omvormen tot praktische lessen die passen bij de leeftijd van het kind.
 • Wanneer er sprake is van vak-geïntegreerd taalonderwijs, is de leerkracht in staat om bepaalde vakken in het Engels te onderwijzen
 • De leerkracht weet lesmateriaal te vinden en kan dit beoordelen op geschiktheid.
 • De leerkracht kan lesmateriaal selecteren op basis van taalniveau en interesses van de leerlingen.

BESTEL: DOELEN VOOR ENGELS IN HET BASISONDERWIJS

 • De leerkracht heeft kennis van verschillende audio-visuele materialen.
 • De leerkracht heeft kennis van ict en hoe dit gebruikt kan worden in de taalles.
 • De leerkracht kent het gebruik van mime en weet hoe dit het taalbegrip kan stimuleren.
 • De leerkracht heeft kennis van activerende en enthousiasmerende didactische werkvormen, zoals ‘Total Physical Response’ (TPR), drama, muziek, handpoppen en spellen.
 • De leerkracht is vaardig in dramatische expressie.
 • De leerkracht is creatief; d.w.z. kan inspelen op verschillende situaties in de les.
 • De leerkracht is in staat om zijn eigen lessen en die van zijn collega’s te beoordelen en te evalueren.
 • De leerkracht is in staat om de taalkennis van de leerlingen te beoordelen en te evalueren.

Naast bovengenoemde vaardigheden, wordt er van de leerkracht ook verwacht dat hij over een bepaald taalvaardigheidsniveau beschikt (minimaal B1 niveau voor spreken, luisteren en lezen; minimaal A2 niveau voor schrijven), dat hij Engels als voertaal gebruikt tijdens zijn lessen en dat hij algemene kennis heeft van de taalontwikkeling en taalverwervingsprocessen bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Wil  je meer weten over deze niveaus. Lees dan eens: ERK niveaus.

DOWNLOAD: THEMA´S EN WOORDEN VOOR GROEP 1 T/M 8

error: