Happy!

Deze week een korte lesactiviteit bij het liedje ´Happy´ van Pharrell Williams, geschikt voor de bovenbouw. De activiteit is goed te gebruiken bij het thema ´feelings´.

Bekijk met de klas het videoclipje op YouTube, maar geef van tevoren een aantal vragen over het filmpje, zodat ze extra goed opletten. De vragen kunnen in het Nederlands (voor de lagere niveaus) of in het Engels en mogen eventueel in tweetallen beantwoord worden. Bijvoorbeeld:

Is the singer wearing a hat?
Is there a girl with purple hair?
Is the little boy wearing A. glasses & a cap, B. glasses, C. a cap or D. no glasses and no cap?
How many bikes do you see in the school?

Zorg ervoor dat je van tevoren hebt opgeschreven op welke tijd in de clip je de antwoorden kunt zien. Je kunt dan samen met de leerlingen op het digibord hun antwoorden nakijken.

LEES OOK: HALL OF FAME

Nu is het tijd om mee te zingen! Als je zoekt op ´happy lyrics´ krijg je verschillende filmpjes. Zoek een duidelijke uit met de goede tekst (dat verschilt nogal eens) en meezingen maar. Daarna krijgen de leerlingen een ´gap fill´ (hieronder te downloaden), waarbij ze woorden op een lege plek moeten invullen. Voor de lagere niveaus is het gemakkelijker als deze woorden bijvoorbeeld onderaan op het werkblad staan, zodat ze kunnen kiezen. Op het werkblad zie je ook een extra opdracht, waarbij de leerlingen een omschrijving of vertaling moeten koppelen aan een woord. Bijvoorbeeld: ´to clap along´ = meeklappen.

DOWNLOAD DE TEKST VAN ´HAPPY 

DOWNLOAD THE GAP FILL OPDRACHT VAN ´HAPPY´

Tijdens deze les is dansen uiteraard toegestaan! En gek dansen helemààl! 🙂

Reacties zijn gesloten.

error: