Growth mindset, deel 2

In 2017 schreef ik een korte blog over de tweedaagse training die ik had gevolgd bij Platform Mindset. Sindsdien probeer ik me bewust te zijn van de complimenten die ik geef en de opmerkingen die ik maak, zowel aan mijn leerlingen als aan mijn eigen zoon en dochter. Ik schrijf ´probeer´, want voordat je het weet geef je toch onbewust een compliment over het resultaat in plaat van het proces.

In mijn klassen heb ik elk jaar wel een aantal leerlingen met een fixed mindset. Leerlingen die nog voordat ze het lokaal binnenkomen al roepen dat ze geen Engels kunnen, dat ze Engels moeilijk vinden en dat ze het wel nooit zullen snappen. Aan mij de taak om deze leerlingen ervan te overtuigen dat iedereen Engels kan leren en dat iedereen dat op zijn/haar eigen manier doet.

LEES OOK: DIFFERENTIEREN

Van een fixed naar een growth mindset

  • Benadruk altijd wat leerlingen wél kunnen en waar ze goed in zijn. Complimenten geven voor het proberen en het doorzetten: ´Ik weet dat je dit heel erg moeilijk vond om te doen, maar je probeerde het toch en kijk eens hoe ver je bent gekomen!´
  • Creëer een veilige omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden, ook door de juf of meester! We lachen elkaar niet uit als iemand een ´fout´ antwoord geeft, want een fout antwoord is beter dan helemaal geen antwoord. Dat betekent namelijk dat je erover na hebt gedacht en dat je iets durft te proberen.

Zo had ik laatst een plaatje van een rok, maar de kinderen uit groep 3/4/5 wisten niet meer wat het was. Iedereen bleef stil, behalve één meisje: ´Is it a dress?´ vroeg ze voorzichtig. Twee jongens begonnen te lachen en het meisje kroop in haar schulp. Dat was voor mij een mooi moment om weer even te benadrukken dat proberen belangrijker is dan een perfect antwoord geven. Ik sprak de jongens ernstig toe en gaf het meisje een high five: ‘Good try!´. Het meisje begon te stralen en de jongens hadden de boodschap begrepen 😉.

  • Toetsen omdat je wilt weten op welk niveau de leerlingen zitten en aan welke punten ze nog kunnen werken. Toetsen worden op deze manier dus diagnostisch gebruikt (ook wel formatieve toets genoemd).
  • Probeer leerlingen te toetsen op de verschillende vaardigheden afzonderlijk: spreken, luisteren en lezen/schrijven. Zo zien ze dat een taal uit meerdere vaardigheden bestaat en dat je niet zomaar kunt zeggen ´Ik kan geen Engels´. De meeste kinderen zijn namelijk wel goed in Engels luisteren en scoren hier dus vaak veel hoger op dan Engels schrijven of lezen. Dit werkt heel motiverend en is goed voor hun zelfvertrouwen. Zeker bij dyslectische leerlingen.

In mijn groepen ging ik altijd als volgt te werk: Leerlingen krijgen vaardigheidstoetsen op hun eigen niveau. Scoor je boven de 8,5 op luisteren? Dan doe je een volgende toets, want dan heb je alles van dat niveau wel begrepen. Scoor je rond de 6 op lezen/schrijven? Dan zijn nog niet alle onderdelen begrepen. Overigens werkte  ik niet met cijfers, maar met B, V, RV en G (bijna, voldoende, ruim voldoende, goed). De B heb ik eigenlijk nooit nodig. Het kan dus zijn dat leerlingen met luisteren al op Anglia-niveau ´Elementary´ zijn, terwijl ze met spreken nog op ´Primary´-niveau zitten.

Op deze manier vergelijk je niet met anderen, maar alleen met jezelf. Heb ik het beter gedaan dan een half jaar geleden? Wat zou ik kunnen doen om deze vaardigheid te verbeteren? Wat kan ik nog leren, waar kan ik nog aan werken en hoe wil ik dat aanpakken?

BESTEL: THEMAPAKKET MY SCHOOL

  • Laat leerlingen in de bovenbouw werken met een portfolio. Hierin schrijven ze hun doelen en hoe ze deze doelen willen halen. Vinden ze Engels spreken nog spannend? Dan gaan ze daar aan werken en verzinnen ze samen met de leerkracht een manier om dit te verbeteren. Zo heeft een leerling in mijn groep eens een speurtocht gemaakt voor haar klasgenoten, omdat ze het vragen stellen met what, where, when etc. goed wilde leren.
  • Zorg voor ruimte voor initiatief van de leerlingen. Als ze met een leuk of bijzonder idee komen, ga dat gelijk doen of kom er later op terug. Er is geen standaard manier om een opdracht aan te pakken: als een leerling een andere manier heeft gevonden, complimenteer hem / haar om zijn creativiteit.

Hoe ik mijn leerlingen lesgaf, zo probeer ik ook de leerkrachten te trainen tijdens de vvto-studiedagen van Spelen met Engels en in de online cursus. Mijn manier is niet de enige juiste: je moet vooral doen wat bij jou past, maar daarbij wel uit je comfortzone durven stappen.

LEES OOK: PROJECTEN

Mindset kaartjes

Van Platform Mindset kreeg ik een mooi cadeautje: De mindset kaartjes in de Engelse variant. Deze kaartjes zijn heel goed te gebruiken in groep 7/8 als leerlingen al een aardig woordje Engels kunnen spreken. Hieronder enkele suggesties:

-Geef de leerlingen een kaartje en vraag eerst of ze de vraag die erop staat begrijpen. Zo niet: dan mogen ze een ander kaartje of je probeert (in het Engels uiteraard) de vraag even uit te leggen. Nu mogen de leerlingen kiezen: òf zelf de vraag beantwoorden òf de vraag aan jou stellen (of aan een klasgenootje).

-Laat de kinderen in kleine groepjes werken en geef ieder groepje een aantal kaartjes. Om de beurt mogen ze een kaartje omdraaien, de vraag hardop voorlezen en er dan over praten. Er wordt naar elkaar geluisterd en er wordt natuurlijk zoveel mogelijk Engels gepraat. Dat dit grammaticaal gezien niet correct is, is geen enkel probleem. Het gaat tenslotte om het durven en doen!

-Laat de leerlingen zelf een kaartje uitkiezen en het antwoord op de vraag opschrijven. Het gaat hierbij niet om de spelling! Dit kan bijvoorbeeld als huiswerk of gewoon in de les. Vervolgens kun je vragen of ze hun antwoord willen delen of niet. Is er in jouw groep een veilige sfeer? Dan kun je ook de antwoorden zelf voorlezen, waarbij de leerlingen van elkaar moeten raden wie het geschreven heeft. Daarna kunnen ze elkaar eventueel vragen stellen als ze meer over het antwoord willen weten.

Voorbeelden van vragen die op de kaartjes staan:
-What are you better at today than you were in the past?
-When did you really persevere today?
-What did you learn today?
-When were you proud of yourself?
-What are you not doing well?
-What can you do when something doesn´t work right away?

Omdat veel kaartjes over ´today´ gaan, is het handig om deze werkvormen aan het eind van de schooldag te plannen. Lukt dat niet? Maak er dan ´yesterday´ van. De kaartjes zijn te koop op de website van Platform Mindset en kosten €19.95.

Reacties zijn gesloten.

error: