Flashcards (deel 2)

In dit tweede artikel over flashcards vind je wederom vijf activiteiten om flashcards te gebruiken in je Engelse les. Lees ze rustig door en kijk welke activiteiten bij jouw groep passen. Een aantal van de werkvormen kun je natuurlijk aanpassen aan het niveau van jouw leerlingen. Veel plezier!

LEES OOK: FLASHCARDS (DEEL 1)

-Ask and point

Deze werkvorm is goed te gebruiken om chunks te oefenen, zoals ´What did you do yesterday?´, ´What do you like doing?´, ´Where did you go last week?´. Verdeel de klas in groepjes van 3 of 4. Zorg dat elk groepje hetzelfde setje van 10 flashcards heeft. Deze plaatjes worden verspreid over hun tafeltjes neergelegd, zodat iedere leerling erbij kan. Van tevoren heb je bijvoorbeeld één van bovenstaande vragen met je leerlingen geoefend. Jij telt tot 3: ´One, two, three!´ en vervolgens stellen de leerlingen tegelijkertijd aan jou die vraag: ´What did you do yesterday?´. Jij wacht even om het spannend te maken en zegt dan: ´I went to the beach´. De leerlingen wijzen zo snel mogelijk naar het plaatje van het strand (of ze slaan er op met hun hand of een vliegenmepper).

Als dit een aantal keer geoefend is, kunnen de leerlingen het zelf. Nadat de groepsleden de vraag hebben gesteld, mag één leerling het antwoord bedenken en hardop zeggen. Jij kunt dan rondlopen en begeleiden.

BESTEL: FLASHCARDS WILD ANIMALS

-Make a story

Deze werkvorm is voor leerlingen die al gewend zijn om Engels te spreken. Verdeel de klas in groepjes van 4. Zorg dat elk groepje een setje van 10 flashcards heeft. De groepjes hoeven niet dezelfde flashcards te hebben, het gaat om spreekvaardigheid, creativiteit en samenwerken.

Elke leerling draait een flashcard om. Nu gaan ze samen een verhaaltje bedenken waarin deze woorden voorkomen. Dit kun je doen door iedere leerling één zin te laten zeggen met de flashcard die hij heeft omgedraaid, maar je kunt ze ook een dialoogje laten spelen. Bijvoorbeeld: de plaatjes cow, horse, cat, butterfly zijn omgedraaid.  Een verhaal zou kunnen zijn: ´There is a cow in my garden. The cow sees a butterfly. The cat also sees the butterfly and eats it.  Then he walks to the horse who stands next to the cow´. Een dialoog zou kunnen zijn: ´Hello, are you a cow?´, ´No, I´m a horse.´, ´Okay, hello horse. Have you seen my cat?´, ´Yes, it´s over there. Playing with the butterfly´ etc.

-Smack it!

Plak een aantal flashcards op de muur of het bord. Verdeel de klas in twee of drie groepjes die in rijen voor het bord gaan staan. Jij zegt een woord.  De voorste leerling van elk groepje loopt of rent naar het bord en slaat op de juiste flashcard. Het team dat als eerste is, krijgt een punt. Deze werkvorm kun je zo moeilijk maken als je zelf wilt. Je kunt woorden in plaats van plaatjes ophangen of het tegenovergestelde roepen. Je kunt de flashcards ook verdelen over de tafelgroepjes, zodat leerlingen gewoon kunnen blijven zitten.

BEKIJK: FLASHCARDS SPELEN MET ENGELS

-What am I drawing?

Leg de flashcards op de grond of hang ze op in het lokaal. Bij dit spel is de vocabulaire al een aantal keer geoefend, zodat leerlingen de woorden kunnen roepen. Je tekent op het bord één van de flashcards na en vraagt: ´What am I drawing?´. Je kunt één specifieke leerling de beurt geven of de leerlingen mogen roepen. Bij hogere groepen kun je de leerlingen zelf laten tekenen, klassikaal of in kleine groepjes.

-The right order

Heb je flashcards bij een liedje of prentenboek? Laat leerlingen (in groepjes) deze plaatjes dan na het voorlezen op goede volgorde leggen: Wie kwam als er eerste voor in het verhaal? Wat gebeurde er daarna? etc. Je kunt flashcards van een bepaald thema ook op volgorde van grootte leggen (animals of school), gezondheid (food and drinks) of snelheid (transport).

Tip: Heb je echte voorwerpen (oftewel ´realia´)? Gebruik die dan! Het is natuurlijk altijd leuker om te leren met echte voorwerpen, zoals etenswaren, meubeltjes van een poppenhuis, een menukaart of schoolspullen.

LEES OOK: FLASHCARDS (DEEL 3)

Reacties zijn gesloten.

error: