De effecten van vvto

In dit artikel lees je enkele feiten uit een onderzoek dat is gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen (2016). Het was een Masterthesis Onderwijskunde over de effecten van vroeg vreemde talen onderwijs op de Engelse woordenschat en op het Nederlandse taalvaardigheidsniveau, geschreven door Renske Naber. In dit onderzoek zijn vvto leerlingen (Engels vanaf groep 1) vergeleken met Eibo leerlingen (Engels vanaf groep 7). Wat zijn de effecten van vvto op de Engelse woordenschat?

LEES OOK: DE METHODE BEPAALT NIET JE DOEL

  1. Vroeg Engels (dus Engels vanaf groep 1) is niet effectief als er één uur (of minder ) per week Engels wordt gegeven. Leerlingen die in groep 7 met Engels starten, halen de vvto-leerlingen in en eindigen eind groep 8 op hetzelfde niveau. Hoe dit mogelijk is, lees je bij punt 3 en 4.
  2. Als het doel is om de taal te kunnen spreken als een native speaker is het wel wenselijk om zo vroeg mogelijk te beginnen, mits er les gegeven wordt door een goed geschoolde (vak)leerkracht. Bovendien zijn kinderen dan minder geremd; minder bang om fouten te maken.
  3. Als het doel is om basis communicatievaardigheden te bereiken terwijl de beschikbare onderwijstijd beperkt is, kan de instructie in een vreemde taal beter op latere leeftijd beginnen. Leerling kunnen dan gebruik maken van vaardigheden uit de moedertaal en de al opgedane leerstrategieën. Ze bouwen dus voort op de fundamenten van de moedertaal om de tweede taal te verwerven.
  4. Jongere kinderen leren spelenderwijs en vanzelfsprekend. Oudere kinderen leren de taal in het begin sneller, omdat ze al een taal beheersen, het systeem sneller doorhebben en bewust nieuwe regels en woorden leren. Er zijn dus meer taalconcepten bekend en deze zullen sneller vertaald worden naar de nieuwe taal.
  5. Oudere kinderen kunnen last hebben van het plafondeffect: de woordenschat breidt zich dan niet verder meer uit.
  6. Kinderen leren een vreemde taal langzamer dan jongeren en volwassenen, maar kunnen op langere termijn op een hoger niveau eindigen. Eibo- en vvto leerlingen zouden op latere leeftijd nogmaals getoetst moeten worden om de effecten op lange termijn te zien.
  7. Engelstalige televisie en (computer-) spelletjes zijn van grote invloed op de Engelse  taalvaardigheid: Engels aanbod buiten school zal het niveau van de leerling doen stijgen. Door deze stijging is de leerling beter in staat  om Engels onderwijs te volgen en Engels aanbod buiten school te begrijpen, waardoor hier een positieve wisselwerking uit voort zal komen.

BESTEL: THEMA’S EN WOORDEN VOOR GROEP 1 T/M 8

Zoals je kunt lezen zijn er zowel voor- als nadelen te noemen om vroeg te starten met Engels. Mocht je als basisschool tòch vanaf groep 1 Engels willen geven, dan zal je dus een duidelijk doel voor ogen moeten hebben, minimaal 1 uur per week tijd moet inplannen, een doorlopende leerlijn moeten ontwikkelen en een geschoolde leerkracht voor de groep moeten zetten. Wil je hier hulp bij? Kijk dan eens of online cursus of de meerdaagse VVTO-TRAINING van Spelen met Engels jullie hierbij kan helpen.

Ik ben heel benieuwd wat de effecten zijn van vvto als we naar de langere termijn kijken. Dit onderzoek is uitgevoerd aan het eind van groep 8, maar hoe zit het met dezelfde groep leerlingen in het voortgezet onderwijs? Wie weet zal ook hier in de toekomst onderzoek naar gedaan worden.

LEES OOK: KIESWIJZER VVTO

Reacties zijn gesloten.

error: