Certificaat

BEWIJS VAN DEELNAME

Dit certificaat verklaart dat

de cursus ‘Spelen met Engels 1‘ succesvol heeft afgerond.

Deze online cursus bestond uit vijf modules met ieder 3 lessen.
De studielast bedroeg 20 studie-uren.

 

Ede, 1 december 2020

 

Lauren Salomons
Specialist Engels in het basisonderwijs
Teacher trainer VVTO & CLIL

 

 

error: