Een geBrownbearweldig boek om voor te lezen in de onderbouw is ´Brown bear, brown bear, what do you see?´ van Bill Martin Jr en Eric Carle. Het is een simpel boek, waarin eigenlijk alleen maar dieren en kleuren worden benoemd. Op elke bladzijde wordt hetzelfde zinnetje herhaald, alleen steeds met een ander dier.

Hoewel je in eerste instantie begint met het integraal voorlezen van het boek, zul je al snel merken dat sommige leerlingen graag mee willen doen. Door de vele herhalingen, is niet dat ook helemaal niet zo moeilijk. Een voorbeeld hiervan zie je in het eerste filmpje: Hier lees ik voor aan de Eureka leerlingen uit groep 2, 3 en 4 en nodig ik hen uit om hardop mee te doen. Het is belangrijk dat je leerlingen niet dwingt, maar dat ze dit zelf mogen beslissen. In het filmpje zie je soms enkele leerlingen naar de vloer kijken: daar liggen de flashcards die ik vooraf heb gebruikt om de dieren in het boek te benoemen.

Na het lezen van het boek, kun je Brown bear als liedje op het digibord laten zien: Het verhaal wordt zo nog eens rustig herhaald, alleen dan met muziek.  Op internet vind je geweldig materiaal bij dit boek. Bijvoorbeeld bingokaarten en kleine kaartjes om memory mee te spelen, maar ook werkbladen.

In het tweede filmpje zie je een leerling uit groep 4. Hij kreeg twee jaar lang privéles Engels, omdat hij slechthorend is en in de toekomst misschien doof zal worden. Om hem toch de klanken en uitspraak van het Engels eigen te maken, is ervoor gekozen om zo vroeg mogelijk te beginnen met Engelse les. Het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen en ik ben dan ook zeer trots op deze leergierige en enthousiaste leerling!

Wil je meer ideeën rondom prentenboeken? Lees dan ook ´Wat kun je doen met een prentenboek?´.