Begrijpend lezen in het Engels: Newswise

Dit schooljaar zijn wij in Eureka 2 (groep 6/7/8) begonnen met Newswise. begrijpend lezen engelsWe startten met een proeflicentie van twee maanden en hebben dit vervolgens omgezet naar een licentie voor één jaar.

Omdat ik zelf, als vakleerkracht, maar 1 uur per week lesgeef, behandelt de groepsleerkracht de teksten van Newswise op een ander moment in de week. Zo gaat het niet ten koste van de Engelse les, maar is het juist een mooie aanvulling.

Newswise is een methode voor begrijpend Engels lezen, gebaseerd op de aanpak van Nieuwsbegrip. Voor onze leerlingen is dit erg fijn, omdat ze de manier van werken al kennen en geen uitgebreide instructie nodig hebben voordat ze aan de slag kunnen.

Elke twee weken is er een nieuwe tekst met opdrachten. In de ene week krijgen de leerlingen dus begrijpend lezen in het Nederlands, in de andere week in het Engels. De teksten zijn gebaseerd op authentieke bronnen en worden aangeboden op niveau A1, A2 en B1 van het Europees referentiekader (ERK). Zo kun je binnen één groep goed differentiëren. Wat opvalt, is het behoorlijke verschil tussen de opdrachten van niveau A1 en niveau A2. De opdrachten van A1 zijn minder tekst-gerelateerd en oefenen vooral met woordenschat, terwijl de opdrachten van A2 veel meer begrip over de tekst vragen. Daardoor is de overgang van A1 naar A2 vrij groot.

We beginnen de les meestal klassikaal door het oefenen met voorspellende strategieën. Dit kan heel handig via de site van Newswise op het digibord: begrijpend lezen engelsDe tekst is dan heel vaag te zien, maar door te klikken op de titel, ondertitels en plaatjes laat je steeds meer tevoorschijn komen. Zo kun je samen bespreken waar de tekst over zou kunnen gaan.

Na de klassikale introductie gaan de leerlingen zelf aan de slag, op hun eigen niveau. Bij elke tekst komen de volgende leesstrategieën aan bod:
-voorspellen
-verbanden leggen
-ophelderen van onduidelijkheden
-vragen stellen
-samenvatten

Wij laten de leerlingen soms in tweetallen werken, zodat ze elkaar kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij de voorspellende opdrachten of om samen de tekst hardop te lezen.

Bij de opdrachten van niveau A1 is er meestal een handig lijstje met ´Words to help you´: hierin wordt een aantal woorden uit de tekst naar het Nederlands vertaald. Een optie zou zijn om de woorden in het Engels te omschrijven of een plaatje te laten zien i.p.v. een vertaling te geven, zodat er ook echt geen Nederlands aan te pas komt. begrijpend lezen engelsEr worden enkele ´wh-questions´ gesteld: what, why, where, when & how.  Deze zouden mijns inziens wat moeilijker gemaakt kunnen worden. Leerlingen vinden het antwoord snel en geven hier een kort antwoord op. Als laatste wordt er dieper ingegaan op de vocabulaire m.b.v. een invuloefening, een tekening maken, de juiste combinaties zoeken door lijntjes te trekken etc. Een voorbeeld hiervan zie je hiernaast op de foto.

Bij de opdrachten van niveau A2 en B1 gaan de leerlingen echt aan de slag met strategieën. Bij vragen zoals ´What is the purpose of the introduction´ of ´Everyone is gathered around the table (lines 5-6). Who is this ‘everyone’?´ moeten de leerlingen echt nadenken over de betekenis van bepaalde woorden of alinea´s.

In de handleiding van Newswise wordt gesteld dat je uit kunt gaan  van drie kwartier à één uur per les. In onze groep valt het op dat de leerlingen op A1 niveau binnen een half uur klaar zijn, terwijl de leerlingen op A2 en B1 niveau dan nog niet eens op de helft zijn. We vinden het jammer dat het verschil tussen A1 en A2 zo groot is, waardoor de ene groep leerlingen sneller klaar is en minder op tekstbegrip heeft geoefend dan de de andere groep. Gevolg daarvan is dat je als leerkracht toch nog een extra opdracht moet verzinnen of eerder moet stoppen, terwijl de A2/B1 leerlingen nog niet klaar zijn. Ook het nabespreken van de opdrachten is daardoor wat moeilijker: immers, niet iedereen heeft de opdrachten af.

Tot nu toe zijn we erg tevreden met Newswise als variatie op en in combinatie met Nieuwsbegrip. Leerlingen zijn nu ook op een ander moment in de week met Engels bezig, ze verbreden hun woordenschat, ze passen strategieën toe en werken samen. Als vakleerkracht Engels zou ik Newswise daarom ook adviseren aan vvto-scholen. begrijpend lezen engelsIn het basisonderwijs ligt de nadruk bij Engels natuurlijk vooral op communicatie: luisteren, begrijpen en spreken. Als leerlingen dit al vanaf groep 1 gewend zijn, heeft begrijpend lezen in het Engels zeker een toegevoegde waarde in de bovenbouw. De teksten van Newswise sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en zo oefenen ze op een laagdrempelige manier hun leesvaardigheid en leesstrategieën.

Een oplossing voor mogelijke niveauverschillen binnen een groep heeft Newswise al bedacht door de teksten & opdrachten in drie ERK-niveaus aan te bieden. Zelf zou ik één of twee opdrachten van niveau A2 toevoegen aan niveau A1, zodat deze leerlingen zich meer moeten verdiepen in de tekst en niet binnen een half uur al klaar zijn.

Voor meer informatie of een gratis proeflicentie: www.newswise.nl. 

Reacties zijn gesloten.

error: