Engels in het basisonderwijs

/Engels in het basisonderwijs
Engels in het basisonderwijs 2016-08-31T21:28:53+00:00

Spelen met Engels geeft trainingen, workshops en nascholingscursussen voor docenten in het primair onderwijs.

primary3.jpgVanaf groep 7 is Engels een verplicht vak op de basisschool. Maar waarom zo lang wachten als het nù al leuk is en als het leren van een tweede taal veel natuurlijker en vanzelfsprekender verloopt als je nog jong bent? Bovendien is Engels niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij en speelt de taal een  belangrijke rol in internationaal opzicht.

Bij de kleuters en groep 3/4 wordt er vooral spelenderwijs kennis gemaakt met de Engelse taal d.m.v. voorlezen, liedjes, spelletjes en kijk- en luisteropdrachten. Vanaf groep 5 zal er wat meer aandacht besteed worden aan lees- en schrijfopdrachten, waarbij grammatica impliciet een kleine rol gaat spelen. Dit gebeurt vooral spelenderwijs. Regels van de taal hoeven niet expliciet uitgelegd te worden. Met plezier een tweede taal leren in een veilige omgeving is belangrijker dan presteren. Leerlingen zullen zich vanzelf ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn en zich veilig voelen tijdens de lessen.

Briefje van 10-jarige leerling
Briefje van 10-jarige leerling

Hoe jonger een kind begint met het leren van een tweede taal, hoe vertrouwder het voelt om in het Engels te communiceren. En zo zal hij/zij er weinig of geen moeite mee hebben om in groep 7 en 8,  op de middelbare school én op vakantie Engels te praten. Het voornaamste doel op de basisschool is om te spelen met de Engelse taal. En dat is precies wat leerkrachten in de training & workshops van Spelen met Engels zullen leren.

Wat zijn eigenlijk de voordelen van Spelen met Engels op jonge leeftijd?

– Het is gebleken dat basisschoolkinderen al een verbluffend grote Engelse woordenschat hebben en dat zij Engelstalige  tv-programma’s zonder ondertiteling redelijk kunnen volgen. Een gevolg daarvan is dat de Engelse taal en cultuur tot hun belevingswereld gerekend mag worden. Bovendien is een groot aantal Engelse woorden en begrippen al geïntegreerd in de Nederlandse taal, wat drempelverlagend werkt: Engels is geen onbekend terrein.

– Het leren van een tweede taal kan een positieve invloed hebben op de algemene cognitieve ontwikkeling en op bewustzijn van meertaligheid en multiculturaliteit.numbers

– Door het vroegtijdig aanbod van Engels zijn kinderen niet bang om een andere taal te spreken: zij zijn er van jongs af aan al aan gewend dat er een andere taal gesproken wordt en durven ook zelf in die taal te spreken.

– Vroeg Vreemde Talenonderwijs (VVTO) gaat niet ten koste van de Nederlandse taalontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de kinderen stabiel blijft met betrekking tot het taalbegripsquotient (TBQ). Taalzwakke leerlingen wijken hierbij niet af in hun ontwikkeling van leerlingen met een hogere score.

Bron: “Levende talen tijdschrift” & “Praktische didaktiek voor Engels in het basisonderwijs”

Onmisbare boeken als jouw school gaat starten met de invoering van VVTO:

Engels in het basisonderwijs, kennisbasis vakdidaktiek, door: Marianne Bodde- Alderlieste & Joke Schokkenbroek
Handboek VVTO, Engels op de basisschool, door: Corda, Philipsen & de Graaff

Spelen met Engels is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Registratienummer: 09212572. Btw nummer: 168500632B01.